Poliklinika Váš lekár

Rozšírená preventívna prehliadka

Naša preventívna prehliadka je rozšírená podľa veku a pohlavia o vyšetrenia dôležité pre určité vekové obdobie.
Konkrétne parametre, ktoré je podstatné sledovať v rámci účinnej prevencie zdravia, sa u žien a mužov líšia. Preto naša rozšírená prehliadka ponúka vyšetrenia zacielené na potreby každej vekovej kategórie a pohlavia.

Významnou súčasťou rozšírenej preventívnej prehliadky je hodnotenie rizika aterosklerózy, ktorá môže viesť k srdcovému infarktu alebo cievnej mozgovej príhode. 
Rovnako dôležité je aj včasné odhalenie rozvoja cukrovky 2. typu a onkologických ochorení.

Súčasťou rozšírenej preventívnej prehliadky je stanovenie anamnézy, následné fyzikálne vyšetrenie, EKG, laboratórne vyšetrenie, ktoré sleduje viac ako 20 markerov, ultrazvuk brušnej dutiny, gynekologická prehliadka s možnosťou výberu medzi ultrazvukom prsníkov alebo štítnej žľazy (u žien) a ABI vyšetrenie a urologická prehliadka (u mužov).

Ukážka priebehu rozšírenej preventívnej prehliadky s Borisom Bajerom

Play Video
 • Vstupné vyšetrenie – anamnéza a fyzikálne vyšetrenie s meraním základných parametrov
 • EKG a jeho vyhodnotenie
 • Laboratórne vyšetrenie (20 a viac parametrov) – je zamerané na vyšetrenie krvi, posúdenie funkcie obličiek, štítnej žľazy, pečene, metabolizmus cukrov, tukov, purínov, hladiny minerálov a niektorých vitamínov
 • USG brušnej dutiny – pečene, žlčníka, žlčových ciest, pankreasu, obličiek – hodnotí ich umiestnenie, veľkosť, štruktúru, patologické zmeny
 • Gynekologická prevencia – komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov, ultrasonografické vyšetrenie orgánov panvy 
 • Ultrasonografické vyšetrenie prsníkov/štítnej žľazy
 • Záverečné vyhodnotenie lekárom – vypracovanie lekárskej správy, návrh potrebných režimových opatrení, ako aj prípadných dietetických a diagnostických liečebných postupov

Zameranie krvných a biochemických vyšetrení dôležitých pre jednotlivé vekové kategórie

20+

vitamín D · kyselina listová · feritín · lipoproteín (a) + ďalších 16 testov – prioritou je podpora zdravého menštruačného cyklu a včasné odhalenie rizika aterosklerózy

30+

vitamín D · TSH · kyselina listová · ultrazvuk štítnej žľazy + ďalších 16 testov – zameriavame sa na podporu plodnosti a hormonálneho zdravia

40+

vitamín D · glykovaný hemoglobín · apolipoproteín B · ultrazvuk štítnej žľazy + ďalších 16 testov– primárne sledujeme zmeny v súvislosti s perimenopauzou

50+

vitamín D · feritín · test na okultné krvácanie v stolici · glykovaný hemoglobín + ďalších 16 testov – cieľom je prevencia civilizačných chorôb (cukrovka 2. typu, srdcový infarkt, rakovina hrubého čreva)

Kompletný zoznam vyšetrení nájdete v PDF

Záverečné vyhodnotenie lekárom – konzultácia výsledkov osobne alebo telefonicky po 3 dňoch od absolvovania všetkých vyšetrení

 • Vstupné vyšetrenie – anamnéza a fyzikálne vyšetrenie s meraním základných parametrov
 • EKG a jeho vyhodnotenie
 • ABI – ukazovateľ rizika aterosklerózy
 • Laboratórne vyšetrenie (20 a viac parametrov) – je zamerané na vyšetrenie krvi, posúdenie funkcie obličiek, štítnej žľazy, pečene, metabolizmus cukrov, tukov, purínov, hladiny minerálov a niektorých vitamínov
 • USG brušnej dutiny – pečene, žlčníka, žlčových ciest, pankreasu, obličiek – hodnotí ich umiestnenie, veľkosť, štruktúru, patologické zmeny
 • Urologická prevencia – komplexné vyšetrenie prostaty, semenníkov, USG vyšetrenie močového mechúra, prostaty a semenníkov 
 • Záverečné vyhodnotenie lekárom – vypracovanie lekárskej správy, návrh potrebných režimových opatrení, ako aj prípadných dietetických a diagnostických liečebných postupov

Zameranie krvných a biochemických vyšetrení dôležitých pre jednotlivé vekové kategórie

20+

vitamín D · lipoproteín (a) · apolipoproteín B · AST + ďalších 16 testov – prioritou je pečeňové zdravie

30+

vitamín D · lipoproteín (a) · apoliporoteín B · TSH + ďalších 16 testov – primárne sa venujeme stanoveniu miery rizika aterosklerózy a jej prevencii

40+

vitamín D · PSA · glykovaný hemoglobín · test na okultné krvácanie v stolici + ďalších 16 testov – hlavným cieľom je prevencia karcinómu hrubého čreva

50+

vitamín D · PSA · feritín · glykovaný hemoglobín + ďalších 16 testov – zameriavame sa na včasné odhalenie rakoviny prostaty a rozvoja cukrovky 2. typu

Kompletný zoznam vyšetrení nájdete v PDF

Záverečné vyhodnotenie lekárom – konzultácia výsledkov osobne alebo telefonicky po 3 dňoch od absolvovania všetkých vyšetrení

Rozšírená preventívna prehliadka

Nezabudnite na prevenciu a absolvujte rozšírenú preventívnu prehliadku.

Ak sa do 14 dní od absolvovania vyšetrenia budete chcieť stať členom Polikliniky Váš Lekár, administratívny poplatok vám bude odpočítaný od ceny ročného členstva.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte e-mailom na [email protected] alebo telefonicky na tel. čísle +421 940 40 90 70.

Ak sa do 14 dní od absolvovania vyšetrenia budete chcieť stať členom Polikliniky Váš Lekár, suma zaplatená za preventívnu prehliadku vám bude odpočítaná od ceny ročného členstva.

Doplnkové informácie

Polikliniku Váš Lekár nájdete na prízemí budovy Eurovea 2. Na výber máte z dvoch vstupov. Prvý vstup sa nachádza na malom námestí pred hlavným vchodom do Eurovea 2, hneď vedľa mrakodrapu Eurovea Tower – vľavo. Do polikliniky sa dostanete aj cez vstup od promenády smerom k mostu Apollo – od Dunaja. Parkovať možno v obchodnom centre Eurovea alebo pri Slovenskom národnom divadle. Bližšie informácie ako sa ku nám dostať.

 • Zastávka MHD v rámci komplexu Eurovea
 • Parkovanie zadarmo
Odborné články a rozhovory

Odpovede na časté otázky

Naše služby

Momentálne je k dispozícii 24 špecializácií. Ich zoznam nájdete na tomto linku, kde sa dozviete viac aj o zameraní jednotlivých ambulancií a informáciach o tom, ako sa na vyšetrenie objednať už teraz. 

Ďalší lekári doplnia tím Polikliniky Váš Lekár v najbližších týždňoch. 

Nie, poliklinika sa sústredí na zdravotnú starostlivosť a prevenciu pre dospelých klientov (od 18 rokov). Výnimkou sú špecializácie ako ortopédia, imunoalergológia, stomatológia, dentálna hygiena, fyzioterapia, urológia, gynekológia a detská kardiológia, v ktorých vieme vyšetriť taktiež deti a dorast od veku 15 rokov, eventuálne po prvej konzultácii a dohode s lekárom aj od veku 12 rokov.. 

Poliklinika Váš Lekár je otvorená od pondelka do piatku, vždy od 7:00 do 20:00 a ambulancie fungujú podľa svojich ordinačných hodín. Cieľom je postupne vytvoriť systém dvojzmennej prevádzky. Poliklinika zatiaľ neposkytuje svoje služby počas víkendov a rovnako nemá k dispozícii urgentný príjem.

V prípade potreby využitia urgentného príjmu vám ho odporúčame využiť v tej bratislavskej nemocnici, ktorú máte najbližšie k miestu, kde sa nachádzate. Rovnako, v prípade akútnych život ohrozujúcich situácií, vážnych zranení, či zlomenín zbytočne nestrácajte čas kontaktovaním polikliniky – priamo kontaktujte Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na čísle 155. To sa týka aj časov, kedy je poliklinika otvorená. 

Ide o lekársky výkon alebo o takú procedúru, ktorú “predpíše” alebo o jej potrebe rozhodne lekár na základe svojej expertízy.

Preventívne prehliadky v rámci polikliniky sú koncipované tak, aby poskytli obraz: 

 • o všeobecných rizikových faktoroch u klienta, 
 • o faktoroch súvisiacich s jeho vekom a pohlavím, 
 • ako aj o zdravotnom stave klienta, vrátane interpretácie lekára. 

Lekár si vytvorí o pacientovi ucelený pohľad na jeho/jej zdravie po prvotnom vyhodnotení meraných parametrov, laboratórnych testov, USG vyšetrení a EKG krivky. 

Na základe týchto zistení bude lekárom odporučený ďalší manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti v požadovanom rozsahu a zameraním.  

Všetci klienti majú v rámci rozšírenej zdravotnej prehliadky konzultácie s lekárom, vstupné laboratórne vyšetrenia, ktoré sledujú viac ako 20 markerov, USG brušnej dutiny a EKG. U žien sa navyšuje prehliadka okrem gynekologickej prehliadky aj o USG orgánov panvy a prsníkov, v prípade mužov zas okrem urologickej prehliadky aj o USG štítnej žľazy.

Ďalšie informácie o chode rozšírenej preventívnej prehliadky nájdete vyššie.

Ročné členstvo

Klient platí celoročný poplatok vo výške 1200 € za služby spojené s objednávaním, klientskymi službami, službami online klientskej zóny, službami recepcie a call centra, SMS notifikáciami a iné služby. Ide o služby, ktoré nesúvisia so zdravotnými výkonmi.

Klient má okrem týchto služieb v cene balíka zadarmo:

 • raz ročne – rozšírenú preventívnu prehliadku prispôsobenú veku a pohlaviu klienta
 • raz ročne – konzultáciu so psychológom polikliniky
 • raz ročne – konzultáciu s nutričným poradcom
 • raz ročne – dentálnu hygienu
 • telefonické farmaceutické poradenstvo

Klient platí za všetky neindikované zdravotné výkony na vlastnú žiadosť podľa platného cenníka polikliniky. 

Klient platí za všetky potvrdenia potrebné k posúdeniu zdravotnej spôsobilosti.

Ďalšie doplatky sú nacenené podľa jednotlivých špecializácií a druhov vyšetrení.

Klient neplatí za indikované vyšetrenia a procedúry u sedemnástich špecialistov, čiže za tie, ktorých výkon mu nariadi jeho lekár. V prípade niektorých z nich bude potrebovať pre bezplatné vyšetrenie výmenný lístok. 

Šesť špecializácií sa však vyníma zo zoznamu možností bezplatného ošetrenia. Ide o tie špecializácie, ktoré sa bežne doplácajú: stomatológia & dentálna hygiena, fyzioterapia, estetická ambulancia, psychológ a nutričné poradenstvo. Tieto ambulancie budete môcť navštíviť podľa platného cenníka.

Ročné členstvo v Poliklinike Váš Lekár začína plynúť deň po rozviazaní členstva v konkurenčnom zariadení. Ak sa ale klient rozhodne pre návštevu ešte skôr, členstvo začína platiť odo dňa prvej návštevy. 

Ročné členstvo začína platiť vtedy, kedy to chce klient (v časovom rozmedzí max. 90 dní od jeho zaplatenia).

Áno. Pokiaľ sa chcú členmi a členkami polikliniky stať ľudia, medzi ktorými je jasné prepojenie (rodina, partneri, atď.), pri kúpe ročného členstva získa každý klient zľavu 200 € z jeho ceny.

Vyšetrenia

Na vyšetrenie sa klient objednáva telefonicky: +421 940 40 90 70 a objednáva sa na dohodnutý čas. Je však potrebné brať do úvahy, že čas vyšetrenia je orientačný, pretože vyšetrenie každého pacienta trvá individuálne a môže mierne presiahnuť stanovený čas. Pracovník call centra ponúka termíny vyšetrení podľa obsadenosti elektronického diára lekára a ponúka najskorší možný termín.

Systém objednávania budujeme tak, aby bol termín dostupný čo najskôr. Akútne vyšetrenie indikuje všeobecný lekár pre dospelých a dohodne aj termín so špecialistom podľa urgentnosti zdravotného stavu. Manažment akútneho pacienta je plne v réžii polikliniky.

Táto možnosť zatiaľ nie je dostupná, no spustíme ju spolu s online klientskou zónou. Následne bude možné objednať sa v rámci vašej online klientskej zóny.

Samozrejme. Budeme spolupracovať s ďalšími zariadeniami, kam vás nasmerujeme v prípade potreby. Recepcia polikliniky vás objedná na vyšetrenie u zmluvného partnera a bude vás o termíne a mieste konania vyšetrenia, ako aj o príprave na vyšetrenie informovať. Zmluvní partneri budú uvedení na webe. 

Je potrebné kontaktovať naše call centrum na tomto čísle: +421 940 40 90 70 najneskôr 48 hodín pred realizáciou vyšetrenia. Práve 48 hodín pred vyšetrením príde klientovi pripomienka termínu, ktorou bude vyzvaný na jeho prípadné zrušenie alebo preloženie, aby sa predchádzalo neefektívnej práci s lekárskymi kapacitami.

Áno, ale v takom prípade vás prosíme najprv telefonicky kontaktovať naše call centrum (+421 940 40 90 70), ktoré vás prepojí so všeobecným lekárom. Ten po telefonickej konzultácii určí ďalší manažment zdravotnej starostlivosti a odporučí ďalšie kroky.

Výmenný lístok potrebujete k takmer všetkým špecialistom. Nepotrebujete ho k očnému a kožnému lekárovi, ani k návšteve stomatológa, dentálnej hygieny, nutričného špecialistu a k psychológovi. Na termín sa však objednať musíte.

Klient sa primárne objednáva na vyšetrenie k svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý v prípade potreby odosiela klienta s výmenným lístkom k špecialistovi (okrem špecializácií, ktoré výmenný lístok nepotrebujú – vymenované v bode vyššie).

Áno, špecializovanú ambulanciu je možné navštíviť aj samostatne, bez ročného členstva. Samostatná návšteva ambulancie pozostáva zo vstupného vyšetrenia a z následnej kontroly u daného špecialistu. Registračný poplatok je 150€. Termín vyšetrenia do niekoľkých dní v závislosti od vyťaženosti ambulancie.

Jednorazový vstup neplatí pre tieto ambulancie: ambulancia všeobecného lekára, nutričné poradenstvo, stomatológia, dentálna hygiena, estetická dermatológia, psychológia, fyzioterapeut. 

Ak daná ambulancia nemá zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou pacienta, vyšetrenia a predpísanú liečbu uhrádza klient podľa cenníka Polikliniky Váš Lekár.

Áno – s tým, že lieky si klient uhrádza v plnej výške. 

Samozrejme. Ide o špeciálny produkt, ktorý stojí 399 €.

Rozšírená preventívna prehliadka sa skladá z všeobecného a laboratórneho vyšetrenia, EKG, a je doplnená o USG brušnej dutiny a pohlavných orgánov, o návštevu gynekológa (u žien) a urológa (u mužov) a následnú konzultáciu výsledkov u internistu alebo všeobecného lekára.

Kapitovaní klienti

Kapitovaný klient je taký klient, ktorý má s lekárom Ambulancie všeobecného lekárstva alebo s lekárom Ambulancie gynekológie a pôrodníctva podpísanú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a je držiteľom zdravotnej dokumentácie. Kapitovanému klientovi lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu vrátane realizácie Zákonnej preventívnej prehliadky, ktorú mu uhrádza zdravotná poisťovňa.

Nekapitovaným pacientom túto zákonnú preventívnu prehliadku zdravotná poisťovňa neuhrádza. Táto dohoda sa podpisuje na minimálne šesť mesiacov, a po uplynutí tejto doby ju možno zmeniť a prejsť do starostlivosti iného všeobecného lekára (v prípade žien aj gynekológa).

Ak máte podpísanú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom a gynekológom, ide o vašich primárnych lekárov v danej oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podpisuje klient s lekárom, ktorý mu vysvetlí postup. Následne naša recepcia zabezpečí prevzatie zdravotnej dokumentácie od predchádzajúceho lekára. Udiať sa to ale môže najskôr šesť mesiacov od podpisu poslednej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so súčasným všeobecným lekárom alebo gynekológom. Vy podpíšete dohodu s lekárom polikliniky, my sa postaráme o prenos zdravotnej dokumentácie smerom k nám.

Klient získava možnosť navštíviť viac ako 23 špecialistov v jednom zariadení spolu so všeobecným lekárom. Vďaka limitovanému počtu klientov mu budú pridelené dostupné termíny vyšetrení v čo najkratšom možnom termíne. Pod jednou strechou získa aj odborné poradenstvo, ako môže zlepšiť svoje fyzické a duševné zdravie, ako aj starostlivosť o seba. 

Objednávanie na termíny prebieha bez čakania, svoj stav môže konzultovať telefonicky, pričom poliklinika sa stará o jeho manažment – pripomína mu preventívne prehliadky a upozorňuje na objednané termíny.

Potenciálni a noví klienti

Poliklinika Váš Lekár sa sústreďuje na prevenciu, predĺženie aktívneho života a na dostupnosť služieb. V praxi to znamená – 23 špecialistov pod jednou strechou, ktorí sa sústredia na prevenciu klientov s ohľadom na ich pohlavie a vek.

Poliklinika sa bude navyše vyznačovať limitovaným počtom klientov, vďaka čomu na nich bude mať lekár dostatok času, čo pocítia samotní klienti počas vyšetrení. 

Áno, avšak ošetrenie bude možné realizovať, až keď sa uvoľní časový slot. Závisí to od vyťaženia kapacít našimi klientmi. V prípade, že naši klienti, ktorí majú zakúpené ročné členstvo naplnia kapacitu polikliniky, nebude možné prijímať pacientov s jednorazovým vstupom do ambulancií. 

Pokiaľ daná ambulancia nemá zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie v celom rozsahu a s predpísanou liečbou uhrádza klient.

Áno, vytvorili sme balíček, ktorý obsahuje dva vstupy do polikliniky (vyšetrenie a kontrola). Manažment klienta stojí v tomto prípade 150 € a ide o jednorazový poplatok.

Pre firmy

V ročnom balíku je zahrnutá aj pracovná lekárska prehliadka pre zamestnancov zaradených do I. a II. kategórie prác podľa zdravotných rizík. Vaša firma si tak môže uplatniť sumu ako náklad v účtovníctve. Viac detailov vám povedia vaši účtovníci.

PZS sa sťahuje na klientov so zakúpeným ročným programom v poliklinike Váš lekár.

Rozhodnutie je na zamestnávateľovi (netýka sa rozhodnutia vedenia polikliniky Váš lekár) a môže mať nasledovné varianty:

A, Zamestnancovi aj po odchode dobehne platnosť CZS, keďže podpísal aj retailovú zmluvu.

B, ZamestnávateĽ si bude nárokovať od zamestnanca alikvotnú časť ceny CZS.

C, V prípade náhrady, sa novému zamestnancovi nahrá nová CZS s ročnou platnosťou.

Rozšírená preventívna prehliadka

Nezabudnite na prevenciu a absolvujte rozšírenú preventívnu prehliadku.

Ak sa do 14 dní od absolvovania vyšetrenia budete chcieť stať členom Polikliniky Váš Lekár, administratívny poplatok vám bude odpočítaný od ceny ročného členstva.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte e-mailom na [email protected] alebo telefonicky na tel. čísle +421 940 40 90 70.

Ak sa do 14 dní od absolvovania vyšetrenia budete chcieť stať členom Polikliniky Váš Lekár, suma zaplatená za preventívnu prehliadku vám bude odpočítaná od ceny ročného členstva.

 

Ostaňte s nami v kontakte a o službách Polikliniky Váš Lekár sa dozviete medzi prvými.

Ďakujeme za Váš záujem!

Čoskoro sa Vám ozveme.