Poliklinika Váš lekár

Ambulancie Váš Lekár

Navštívte ambulanciu špecializovaného doktora či už pre akútne, chronické, alebo preventívne prípady.

Otvorené ambulancie

Dentálna hygiena

Dermatovenerológia a Estetická dermatológia

Endokrinológia

Fyzioterapia a rehabilitácia

Gastroenterológia

Gynekológia a pôrodníctvo

Imunoalergológia

Kardiológia Deti 12-18 rokov

Kardiológia Dospelí 19+ rokov

Klinická onkológia

Neurológia

Oftalmológia

Otorinolaryngológia (ORL)

Rádiologické pracovisko (RTG)

Rádiologické pracovisko (USG)

Stomatológia

Vnútorné lekárstvo

Všeobecné lekárstvo

Výživové poradenstvo

Ambulancie, ktoré otvoríme čoskoro

Psychológia

Doplnkové pracoviská

EEG – Elektroencefalografia

Ide o neurologické vyšetrenie, ktoré zaznamenáva elektrické aktivity mozgu. Elektródy sa nachádzajú na povrchu hlavy pacienta a vnímajú elektrické impulzy, ktoré vytvárajú mozgové aktivity. Týmto spôsobom môžu lekári študovať možné poruchy mozgových funkcií, epilepsiu, spánkové poruchy a iné neurologické problémy.

EMG – Elektromyografia

Ide o bezbolestné prístrojové vyšetrenie u neurológa. Elektromyograf pomocou elektród umiestnených na koži zaznamenáva elektrickú aktivitu svalov a nervových buniek, ktoré ich riadia. Indikáciou pre vyšetrenie je najčastejčie pocit brnenia v končatinách, stuhnutosť a bolesť svalov, tiky alebo kŕče. Táto metóda sa používa aj na diagnostiku syndrómu karpálneho tunela a amyotrofickej laterálnej sklerózy.

Tento priestor slúži na vykonávanie chirurgických a laserových zákrokov. Používame ho aj pre zákroky z oblasti urológie a gynekológie a menšie zákroky v rámci ambulantnej starostlivosti.

Slúži na podávanie tekutín, liekov a živín priamo do cievneho systému pacienta cez intravenóznu (IV) cestu. Takto sa zabezpečuje rýchle a účinné dodávanie látok do organizmu. Je potrebné kvôli liečbe a zlepšeniu zdravotného stavu pacienta. Intravenózna terapia sa využíva v rôznych situáciách, ako je hydratácia, podávanie liekov, živín alebo krvných produktov.

Poliklinike slúži na zber biologických vzoriek od pacientov kvôli rôznym diagnostickým testom a laboratórnym analýzam. Táto miestnosť je vybavená tak, aby umožnila zdravotníkom vykonávať odber krvi, moču, stolice a iných biologických materiálov, ktoré sú potrebné pre diagnostiku a monitorovanie zdravotného stavu pacientov.

Výdaj a predaj liekov + voľnopredajný sortiment.

Časté otázky

Poliklinika Váš Lekár sa zameriava na prevenciu a dlhovekosť. V praxi ide o kombináciu klasických lekárskych špecializácií a doplnkových špecializácií (nutričné, farmaceutické, duševné poradenstvo), ako aj o rozšírené preventívne prehliadky podľa veku a pohlavia, ktoré môže klient realizovať v priebehu trvania platnosti ročného programu osobnej starostlivosti. Poliklinika bude mať limitovaný počet klientov tak, aby mohla poskytovať lekárovi dostatok času na realizáciu vyšetrení a aby mal klient pozitívnu skúsenosť s aktívnym počúvaním a vysvetlením medicínskych postupov.

Na podstránke Ambulancie nájdete informácie o 23 ambulanciách a piatich doplnkových pracoviskách.

Ročný program v poliklinike, v ktorom sú zahrnuté komerčné služby súvisiace s manažmentom klienta (objednávanie, notifikácie, atď.) stojí 1200 €. Klient neplatí za realizované zdravotné výkony, ktoré sú hradené jeho zdravotnou poisťovňou – s výnimkou stomatológie, psychológie, nutričného poradenstva, dentálnej hygieny, estetických zákrokov a rehabilitačných procedúr. Klient platí za všetky výkony podľa platného cenníka služieb (napr. cystoskopia u urológa), ako aj za všetky vyšetrenia na vlastnú žiadosť (neindikované vyšetrenia). V prípade, že lekárska špecializácia nie je zazmluvnená s niektorou alebo všetkými zdravotnými poisťovňami, musí klient uhrádzať v plnej výške predpísané lieky (nevzťahuje sa na výkony, ani na laboratórne vyšetrenia).

Nie, poliklinika je zameraná na prevenciu dospelých klientov, teda osôb, ktoré dosiahli 18 rokov.

Na recepcii polikliniky vyplníte dohodu o poskytovaní všeobecnej starostlivosti spolu s recepčnou. My sa postaráme o prenos zdravotnej dokumentácie smerom k nám.

Áno, môžete. Po vyšetrení objednaných pacientov sa vám bude lekár venovať v zmysle platnej legislatívy.

Áno, k dispozícii je tzv. jednorazový vstup k jednému špecialistovi. Obsahuje dva vstupy (vyšetrenie a kontrola). Manažment klienta v prípade tohto programu je 150 € jednorazovo.

Áno, máme na to určený špeciálny program Vyskúšajte si nás. Ide o vstupnú preventívnu prehliadku a klient si môže vybrať z niektorých špecializovaných preventívnych prehliadok (pohybového aparátu / očná / urologická /  gynekologická). Táto preventívna prehliadka stojí vrátane manažmentu klienta 150 € jednorazovo. V prípade, že klient u nás po tomto programe ostane, odrátame mu ju z ceny celoročného programu, t.j. 1200 – 150 = 1050 €.

Na vyšetrenie sa klient objednáva telefonicky: +421 940 409 070 a objednáva sa na dohodnutý čas. Je potrebné brať do úvahy, že čas vyšetrenia je orientačný, pretože vyšetrenie každého pacienta je individuálne a môže mierne presiahnuť stanovenú časovú snímku. Pracovník call centra ponúka termíny vyšetrení podľa obsadenosti elektronického diára lekára a ponúka najskorší možný termín. Systém objednávania budujeme tak, aby bol termín dostupný v maximálnom časovom horizonte XXX dní.

Preferovaný spôsob objednávania je call centrum, keďže klientsku zónu budeme nasadzovať postupne. Do budúcna bude možnosť objednať sa pomocou klientskej zóny, ktorá bude obsahovať termíny vyšetrení podľa potreby. Táto klientska zóna nebude formou aplikácie, ale bude vo forme responzívneho webu, ktorý sa rovnako ľahko ovláda. Objednať sa budete môcť komfortne aj prostredníctvom smartfónu.

Áno. Poliklinika sprostredkuje následné vyšetrenia typu MRI a CT prostredníctvom externých spolupracujúcich partnerov. Ich zoznam dostanú klienti k dispozícii spolu s postupom objednania sa pri otvorení polikliniky.

Zrušenie alebo preloženie termínu sa realizuje prostredníctvom call centra, e-mailu alebo klientskej zóny, prípadne osobne na recepcii polikliniky najneskôr 48 hodín pred realizáciou vyšetrenia. Práve 48 hodín pred vyšetrením príde klientovi pripomienka termínu, kde bude vyzvaný na prípadné zrušenie alebo preloženie, aby sa predchádzalo neefektívnej práci s lekárskymi kapacitami.

Prevádzkové hodiny polikliniky budú zatiaľ od pondelka do piatka, v čase od 7:00 do 20:00. Víkendovú prevádzku poliklinika zatiaľ neposkytuje a k dispozícii nebude ani pohotovosť. Odporúčame klientom využiť nemocničnú pohotovosť v rámci mesta Bratislava alebo v mieste bydliska.

Áno. Klient zavolá na call centrum, ktoré ho prepojí so všeobecným lekárom. Ten po konzultácii s klientom určí jeho stav a odporučí ďalšie kroky.

Preventívne prehliadky v rámci polikliniky sú koncipované tak, aby poskytli obraz o zdravotnom stave klienta podľa veku a pohlavia, vrátane interpretácie lekára; aby pokryli čo najviac možných rizikových oblastí zdravia a vytvorili ucelený pohľad na zdravotné problémy klienta po vyšetrení lekárom a vyhodnotení laboratórnych testov a EKG. A aby zároveň obsadili lekárske kapacity v primeranom množstve.

Áno. Ak si ročné členstvo kúpi viacero členov, medzi ktorými je jasné prepojenie (napríklad rodina / partneri), dostane každý klient zľavu z ceny ročného programu 200 €.

V ročnom balíku je zahrnutá aj pracovná lekárska prehliadka pre zamestnancov zaradených do I. a II. kategórie prác podľa zdravotných rizík. Vaša firma si tak môže uplatniť sumu ako náklad v účtovníctve. Viac detailov vám povedia vaši účtovníci.

Ostaňte s nami v kontakte a o službách Polikliniky Váš Lekár sa dozviete medzi prvými.

Ďakujeme za Váš záujem!

Čoskoro sa Vám ozveme.