Poliklinika Váš lekár

Všeobecné lekárstvo

Prijímame nových pacientov

Naša ambulancia Všeobecného lekárstva prijíma nových pacientov od veku 18 rokov. 

 • Objednávanie na presný termín, vyšetrenie bez čakania
 • Nové a príjemné prostredie polikliniky, moderné a kvalitné prístrojové vybavenie
 • 23 špecializácií v rámci Polikliniky Váš Lekár + röntgen + ulrazvuk + odberové miesto +lekáreň 
 • Nadštandardné služby recepcie a call centra
 • Otváracie hodiny od 7:00 do 20:00

Viac informácií vám poskytne naše klientske centrum na tel. čísle:

lorem ipsum

O ambulancii

Ambulancia všeobecného lekárstva sa zameriava na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu všeobecného lekárstva pre dospelých a zabezpečuje: preventívnu starostlivosť, diagnostiku a liečbu akútnych ochorení, základnú diagnostiku a liečbu chronických ochorení v úvodnom štádiu.

Zmluvné poistenie

Zdravotný personál

MUDr. Anneliese Kresťanová

Všeobecná lekárka

má špecializáciu v odbore vnútorného lekárstva, v internej ambulancii pracuje 21 rokov. Lekársku Fakultu Univerzity Komenského úspešne ukončil v roku 1995.

Naše služby

Objednať sa

Návšteva ambulancie

Členovia polikliniky

Osoby so zakúpeným ročným členstvom v Poliklinike Váš Lekár.

Samostatná návšteva ambulancie

Osoby bez zakúpeného ročného členstva v Poliklinike Váš Lekár.

 • Prijímame nových pacientov
 • Pre viac informácií volajte na klientske centrum polikliniky

Cenník pre kapitovaných klientov

Vstupné vyšetrenie

0 €

Kontrolné vyšetrenie

0 €

Akútne vyšetrenie

0 €

Konzultácia

0 €

Predoperačné vyšetrenie na základe medicínskej indikácie

0 €

Podanie injekcie indikovanej iným lekárom

10 €

Očkovanie mimo rámca povinných očkovaní

20 €

Odber biologického materiálu indikovaný iným lekárom / na vlastnú žiadosť

15 €

Odber (krv, moč, stolica, výter) a laboratórne výkony

10 €

Podanie jednorazovej infúznej liečby (bez kalkulácie liekov)

20 €

Podanie infúznej liečby (5 infúzií)

95 €

EKG vyšetrenie na vlastnú žiadosť + popis

25 €

Zmeranie hladiny krvného cukru glukomerom

15 €

Vyšetrenie CRP/FOB vyšetrenie stolice na skyté krvácanie/ zmeranie glukózy - na žiadosť pacienta

15 €

Antigénové vyšetrenie na COVID 19 na vlastnú žiadosť

15 €

Konzultácia správy od špecialistu na vlastnú žiadosť (15 min)

50 €

Vyšetrenie mimo štandardných ordinačných hodín (15 min)

50 €

Potvrdenia

Lekárska prehliadka vo vzťahu k výkonu povolania + potvrdenie

40 €*

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pre zbrojný preukaz

60 €*

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pre vodičský preukaz (prvožiadateľ)

40 €*

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pre vodičský preukaz (nad 65 rokov)

25 €*

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pre obsluhu lietadla/lode a šport

60 €*

Zdravotný preukaz pre potravinárstvo

30 €*

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre potreby štátnych orgánov a úradov (súd, polícia)

30 €*

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre administratívne účely (sociálna poisťovňa, MsÚ)

30 €*

Potvrdenie prihlášky na SŠ/ SOU / VŠ

30 €*

Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre vlastné potreby

30 €*

* V cene ročného členstva

30 €*

Administratívne a ostatné úkony, ktoré platia v rámci Polikliniky Váš Lekár

Klientská zóna, prístup do elektronickej zdravotnej dokumentácie / história návštev

X*

Zaslanie výsledkov poštou doporučene (1 zásielka)

10 €*

Zhodnotenie a zaslanie výsledkov elektronicky (mimo klientskej zóny)

20 €*

Zhotovenie obrazovej dokumentácie USG na žiadosť pacienta (za každú fotografiu)

15 €*

Uloženie digitálnej obrazovej dokumentácie na USB kľúč pacienta

25 €*

Iné administratívne potvrdenia na žiadosť pacienta (za 1 A4)

20 €*

Komunikácia s pacientom v cudzom jazyku

0 €*

Vystavenie dokumentácie v cudzom jazyku (za 1 A4)

0 €*

Vystavenie dokumentácie v cudzom jazyku (za 1 A4) - overený preklad

70 €*

Vypracovanie odbornej lekárskej správy alebo vyjadrenia na žiadosť pacienta (1× A4 odborného textu)

120 €*

Odber biologického materiálu (krv, moč, výtery, iné - 1 skúmavka)

0 €*

Podanie i.m. injekcie

0 €*

Podanie i.v. injekcie

0 €*

Laboratórne vyšetrenia
Samoplatca - Ceny jednotlivých laboratórnych vyšetrení podľa aktuálneho cenníka laboratória.
Členstvo - Ceny laboratórnych vyšetrení klient uhrádza podľa platného cenníka laborátoria so zľavou 20%.

* V cene ročného členstva

Záchovná stomatológia

Komplexné vstupné vyšetrenie

80,00 €

Komplexné vstupné vyšetrenie

80,00 €

Komplexné vstupné vyšetrenie

80,00 €

Komplexné vstupné vyšetrenie

80,00 €

Komplexné vstupné vyšetrenie

80,00 €

Komplexné vstupné vyšetrenie

80,00 €

Záchovná stomatológia

Komplexné vstupné vyšetrenie

80,00 €

Komplexné vstupné vyšetrenie

80,00 €

Komplexné vstupné vyšetrenie

80,00 €

Komplexné vstupné vyšetrenie

80,00 €

Komplexné vstupné vyšetrenie

80,00 €

Komplexné vstupné vyšetrenie

80,00 €

Cenník výkonov

Ak vás naše služby počas návštevy špecializovanej ambulancie oslovia a rozhodnete sa stať naším členom, zaplatenú sumu (150 €) vám odpočítame z ceny členstva.

Fotogaléria

Otváracie hodiny polikliniky

Pondelok - Piatok

07:00 - 20:00

Adresa

Eurovea 2
Pribinova 40
821 04 Bratislava

Ako sa k nám dostanete

Polikliniku Váš Lekár nájdete na prízemí budovy Eurovea 2. Na výber máte z dvoch vstupov. Prvý vstup sa nachádza na malom námestí pred hlavným vchodom do Eurovea 2, hneď vedľa mrakodrapu Eurovea Tower – vľavo. Do polikliniky sa dostanete aj cez vstup od promenády smerom k mostu Apollo – od Dunaja. Parkovať možno v obchodnom centre Eurovea alebo pri Slovenskom národnom divadle. Bližšie informácie ako sa ku nám dostať.

 

 • Zastávka MHD v rámci komplexu Eurovea
 • Parkovanie zadarmo

Doplnkové informácie

 • Prijímame pacientov od veku 18 rokov.
 • Prosíme pacientov, ktorí našu polikliniku navštívia prvýkrát, aby sa dostavili cca 10 – 15 minút pred vyšetrením z dôvodu registrácie na klientskom centre. Pri registrácii je potrebné sa preukázať kartičkou poistenca alebo občianskym preukazom (resp. iným dokladom totožnosti).
 • Registračný poplatok je 99€/rok.
 • Viac informácií získate e-mailom na [email protected] alebo na telefónnom čísle +421 940 40 90 70.

Dôležité informácie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vulputate volutpat enim, vitae viverra magna porta euismod. Etiam iaculis luctus est. Aliquam sodales purus vel dui mollis, at convallis turpis tincidunt.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Pellentesque non dolor porttitor, gravida nulla sed, luctus justo.

Časté otázky

Naše služby

Momentálne je k dispozícii 24 špecializácií. Ich zoznam nájdete na tomto linku, kde sa dozviete viac aj o zameraní jednotlivých ambulancií a informáciach o tom, ako sa na vyšetrenie objednať už teraz. 

Ďalší lekári doplnia tím Polikliniky Váš Lekár v najbližších týždňoch. 

Nie, poliklinika sa sústredí na zdravotnú starostlivosť a prevenciu pre dospelých klientov (od 18 rokov). Výnimkou sú špecializácie ako ortopédia, imunoalergológia, stomatológia, dentálna hygiena, fyzioterapia, urológia, gynekológia a detská kardiológia, v ktorých vieme vyšetriť taktiež deti a dorast od veku 15 rokov, eventuálne po prvej konzultácii a dohode s lekárom aj od veku 12 rokov.

Poliklinika Váš Lekár je otvorená od pondelka do piatku, vždy od 7:00 do 20:00 a ambulancie fungujú podľa svojich ordinačných hodín. Cieľom je postupne vytvoriť systém dvojzmennej prevádzky. Poliklinika zatiaľ neposkytuje svoje služby počas víkendov a rovnako nemá k dispozícii urgentný príjem.

V prípade potreby využitia urgentného príjmu vám ho odporúčame využiť v tej bratislavskej nemocnici, ktorú máte najbližšie k miestu, kde sa nachádzate. Rovnako, v prípade akútnych život ohrozujúcich situácií, vážnych zranení, či zlomenín zbytočne nestrácajte čas kontaktovaním polikliniky – priamo kontaktujte Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na čísle 155. To sa týka aj časov, kedy je poliklinika otvorená. 

Ide o lekársky výkon alebo o takú procedúru, ktorú “predpíše” alebo o jej potrebe rozhodne lekár na základe svojej expertízy.

Preventívne prehliadky v rámci polikliniky sú koncipované tak, aby poskytli obraz: 

 • o všeobecných rizikových faktoroch u klienta, 
 • o faktoroch súvisiacich s jeho vekom a pohlavím, 
 • ako aj o zdravotnom stave klienta, vrátane interpretácie lekára. 

Lekár si vytvorí o pacientovi ucelený pohľad na jeho/jej zdravie po prvotnom vyhodnotení meraných parametrov, laboratórnych testov, USG vyšetrení a EKG krivky. 

Na základe týchto zistení bude lekárom odporučený ďalší manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti v požadovanom rozsahu a zameraním.  

Všetci klienti majú v rámci rozšírenej zdravotnej prehliadky konzultácie s lekárom, vstupné laboratórne vyšetrenia, ktoré sledujú viac ako 20 markerov, USG brušnej dutiny a EKG. U žien sa navyšuje prehliadka okrem gynekologickej prehliadky aj o USG orgánov panvy a prsníkov, v prípade mužov zas okrem urologickej prehliadky aj o USG štítnej žľazy.

Ďalšie informácie o chode rozšírenej preventívnej prehliadky nájdete na tomto linku.

Ročné členstvo

Klient platí celoročný poplatok vo výške 1200 € za služby spojené s objednávaním, klientskymi službami, službami online klientskej zóny, službami recepcie a call centra, SMS notifikáciami a iné služby. Ide o služby, ktoré nesúvisia so zdravotnými výkonmi.

Klient má okrem týchto služieb v cene balíka zadarmo:

 • raz ročne – rozšírenú preventívnu prehliadku prispôsobenú veku a pohlaviu klienta
 • raz ročne – konzultáciu so psychológom polikliniky
 • raz ročne – konzultáciu s nutričným poradcom
 • raz ročne – dentálnu hygienu
 • telefonické farmaceutické poradenstvo

Klient platí za všetky neindikované zdravotné výkony na vlastnú žiadosť podľa platného cenníka polikliniky. 

Klient platí za všetky potvrdenia potrebné k posúdeniu zdravotnej spôsobilosti.

Ďalšie doplatky sú nacenené podľa jednotlivých špecializácií a druhov vyšetrení.

Klient neplatí za indikované vyšetrenia a procedúry u sedemnástich špecialistov, čiže za tie, ktorých výkon mu nariadi jeho lekár. V prípade niektorých z nich bude potrebovať pre bezplatné vyšetrenie výmenný lístok. 

Šesť špecializácií sa však vyníma zo zoznamu možností bezplatného ošetrenia. Ide o tie špecializácie, ktoré sa bežne doplácajú: stomatológia & dentálna hygiena, fyzioterapia, estetická ambulancia, psychológ a nutričné poradenstvo. Tieto ambulancie budete môcť navštíviť podľa platného cenníka.

Ročné členstvo v Poliklinike Váš Lekár začína plynúť deň po rozviazaní členstva v konkurenčnom zariadení. Ak sa ale klient rozhodne pre návštevu ešte skôr, členstvo začína platiť odo dňa prvej návštevy. 

Ročné členstvo začína platiť vtedy, kedy to chce klient (v časovom rozmedzí max. 90 dní od jeho zaplatenia).

Áno. Pokiaľ sa chcú členmi a členkami polikliniky stať ľudia, medzi ktorými je jasné prepojenie (rodina, partneri, atď.), pri kúpe ročného členstva získa každý klient zľavu 200 € z jeho ceny.

Vyšetrenia

Na vyšetrenie sa klient objednáva telefonicky: +421 940 40 90 70 a objednáva sa na dohodnutý čas. Je však potrebné brať do úvahy, že čas vyšetrenia je orientačný, pretože vyšetrenie každého pacienta trvá individuálne a môže mierne presiahnuť stanovený čas. Pracovník call centra ponúka termíny vyšetrení podľa obsadenosti elektronického diára lekára a ponúka najskorší možný termín.

Systém objednávania budujeme tak, aby bol termín dostupný čo najskôr. Akútne vyšetrenie indikuje všeobecný lekár pre dospelých a dohodne aj termín so špecialistom podľa urgentnosti zdravotného stavu. Manažment akútneho pacienta je plne v réžii polikliniky.

Táto možnosť zatiaľ nie je dostupná, no spustíme ju spolu s online klientskou zónou. Následne bude možné objednať sa v rámci vašej online klientskej zóny.

Samozrejme. Budeme spolupracovať s ďalšími zariadeniami, kam vás nasmerujeme v prípade potreby. Recepcia polikliniky vás objedná na vyšetrenie u zmluvného partnera a bude vás o termíne a mieste konania vyšetrenia, ako aj o príprave na vyšetrenie informovať. Zmluvní partneri budú uvedení na webe. 

Je potrebné kontaktovať naše call centrum na tomto čísle: +421 940 40 90 70 najneskôr 48 hodín pred realizáciou vyšetrenia. Práve 48 hodín pred vyšetrením príde klientovi pripomienka termínu, ktorou bude vyzvaný na jeho prípadné zrušenie alebo preloženie, aby sa predchádzalo neefektívnej práci s lekárskymi kapacitami.

Áno, ale v takom prípade vás prosíme najprv telefonicky kontaktovať naše call centrum (+421 940 40 90 70), ktoré vás prepojí so všeobecným lekárom. Ten po telefonickej konzultácii určí ďalší manažment zdravotnej starostlivosti a odporučí ďalšie kroky.

Výmenný lístok potrebujete k takmer všetkým špecialistom. Nepotrebujete ho k očnému a kožnému lekárovi, ani k návšteve stomatológa, dentálnej hygieny, nutričného špecialistu a k psychológovi. Na termín sa však objednať musíte.

Klient sa primárne objednáva na vyšetrenie k svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý v prípade potreby odosiela klienta s výmenným lístkom k špecialistovi (okrem špecializácií, ktoré výmenný lístok nepotrebujú – vymenované v bode vyššie).

Áno, špecializovanú ambulanciu je možné navštíviť aj samostatne, bez ročného členstva. Samostatná návšteva ambulancie pozostáva zo vstupného vyšetrenia a z následnej kontroly u daného špecialistu. Registračný poplatok je 150€. Termín vyšetrenia do niekoľkých dní v závislosti od vyťaženosti ambulancie.

Jednorazový vstup neplatí pre tieto ambulancie: ambulancia všeobecného lekára, nutričné poradenstvo, stomatológia, dentálna hygiena, estetická dermatológia, psychológia, fyzioterapeut. 

Ak daná ambulancia nemá zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou pacienta, vyšetrenia a predpísanú liečbu uhrádza klient podľa cenníka Polikliniky Váš Lekár.

Áno – s tým, že lieky si klient uhrádza v plnej výške. 

Samozrejme. Ide o špeciálny produkt, ktorý stojí 399 €.

Rozšírená preventívna prehliadka sa skladá z všeobecného a laboratórneho vyšetrenia, EKG, a je doplnená o USG brušnej dutiny a pohlavných orgánov, o návštevu gynekológa (u žien) a urológa (u mužov) a následnú konzultáciu výsledkov u internistu alebo všeobecného lekára.

Kapitovaní klienti

Kapitovaný klient je taký klient, ktorý má s lekárom Ambulancie všeobecného lekárstva alebo s lekárom Ambulancie gynekológie a pôrodníctva podpísanú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a je držiteľom zdravotnej dokumentácie. Kapitovanému klientovi lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu vrátane realizácie Zákonnej preventívnej prehliadky, ktorú mu uhrádza zdravotná poisťovňa.

Nekapitovaným pacientom túto zákonnú preventívnu prehliadku zdravotná poisťovňa neuhrádza. Táto dohoda sa podpisuje na minimálne šesť mesiacov, a po uplynutí tejto doby ju možno zmeniť a prejsť do starostlivosti iného všeobecného lekára (v prípade žien aj gynekológa).

Ak máte podpísanú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom a gynekológom, ide o vašich primárnych lekárov v danej oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podpisuje klient s lekárom, ktorý mu vysvetlí postup. Následne naša recepcia zabezpečí prevzatie zdravotnej dokumentácie od predchádzajúceho lekára. Udiať sa to ale môže najskôr šesť mesiacov od podpisu poslednej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so súčasným všeobecným lekárom alebo gynekológom. Vy podpíšete dohodu s lekárom polikliniky, my sa postaráme o prenos zdravotnej dokumentácie smerom k nám.

Klient získava možnosť navštíviť viac ako 23 špecialistov v jednom zariadení spolu so všeobecným lekárom. Vďaka limitovanému počtu klientov mu budú pridelené dostupné termíny vyšetrení v čo najkratšom možnom termíne. Pod jednou strechou získa aj odborné poradenstvo, ako môže zlepšiť svoje fyzické a duševné zdravie, ako aj starostlivosť o seba. 

Objednávanie na termíny prebieha bez čakania, svoj stav môže konzultovať telefonicky, pričom poliklinika sa stará o jeho manažment – pripomína mu preventívne prehliadky a upozorňuje na objednané termíny.

Potenciálni a noví klienti

Poliklinika Váš Lekár sa sústreďuje na prevenciu, predĺženie aktívneho života a na dostupnosť služieb. V praxi to znamená – 23 špecialistov pod jednou strechou, ktorí sa sústredia na prevenciu klientov s ohľadom na ich pohlavie a vek.

Poliklinika sa bude navyše vyznačovať limitovaným počtom klientov, vďaka čomu na nich bude mať lekár dostatok času, čo pocítia samotní klienti počas vyšetrení. 

Áno, avšak ošetrenie bude možné realizovať, až keď sa uvoľní časový slot. Závisí to od vyťaženia kapacít našimi klientmi. V prípade, že naši klienti, ktorí majú zakúpené ročné členstvo naplnia kapacitu polikliniky, nebude možné prijímať pacientov s jednorazovým vstupom do ambulancií. 

Pokiaľ daná ambulancia nemá zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie v celom rozsahu a s predpísanou liečbou uhrádza klient.

Áno, vytvorili sme balíček, ktorý obsahuje dva vstupy do polikliniky (vyšetrenie a kontrola). Manažment klienta stojí v tomto prípade 150 € a ide o jednorazový poplatok.

Pre firmy

V ročnom balíku je zahrnutá aj pracovná lekárska prehliadka pre zamestnancov zaradených do I. a II. kategórie prác podľa zdravotných rizík. Vaša firma si tak môže uplatniť sumu ako náklad v účtovníctve. Viac detailov vám povedia vaši účtovníci.

PZS sa sťahuje na klientov so zakúpeným ročným programom v poliklinike Váš lekár.

Rozhodnutie je na zamestnávateľovi (netýka sa rozhodnutia vedenia polikliniky Váš lekár) a môže mať nasledovné varianty:

A, Zamestnancovi aj po odchode dobehne platnosť CZS, keďže podpísal aj retailovú zmluvu.

B, ZamestnávateĽ si bude nárokovať od zamestnanca alikvotnú časť ceny CZS.

C, V prípade náhrady, sa novému zamestnancovi nahrá nová CZS s ročnou platnosťou.

Poliklinika Váš Lekár

Objednajte sa na vyšetrenie

Môžete tak urobiť jednoducho – prostredníctvom nášho klientskeho centra:

Klientske centrum k dispozícii

Pondelok - Piatok od 7:00 do 20:00

Nechajte nám odkaz

Ďakujeme za Váš záujem!

Čoskoro sa Vám ozveme.