Poliklinika Váš lekár

Predstavenie odborníčky: MUDr. Ivana Kolek, ortopedička

MUDr. Ivana Kolek ukončila štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v roku 2014. Následne nastúpila do Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku v Bratislave a tam sa zaradila do špecializačného odboru ortopédia, kde pracovala do decembra 2023.

Doteraz sa venovala primárne konzervatívnej liečbe v ortopédii. Jej bývalé pracovisko bolo zamerané predovšetkým na protetických pacientov, ktorí potrebovali individuálne zhotovené pomôcky (dolné a horné končatiny – epitézy, protézy, ortézy). Zariadenie navštevovalo celé spektrum pacientov – od troch do 99 rokov. Venovali sa tam aj konzervatívnej liečbe detských pacientov najčastejšie s  plochonožím a skoliózou. Dospelí pacienti boli najčastejšie sledovaní pre chronické vertebrogénne ťažkosti a artrotické ochorenia.

Kedy najčastejšie prichádzajú pacienti k ortopédovi?

Prichádzajú najčastejšie s dvoma druhmi problémov. Buď ide o chronické ťažkosti s pohybovým aparátom alebo prichádzajú s akútnymi problémami.

Prečo ste sa rozhodli zmeniť pôsobisko a pridali ste sa do tímu Polikliniky Váš Lekár?

Oslovil ma jej koncept. Aj z osobného hľadiska som už dlhšie pociťovala, že potrebujem novú výzvu a táto príležitosť prišla v správnom čase.  Než som prijala ponuku stať sa súčasťou tímu Váš Lekár, mala som dostatok času na to, aby som samú seba presvedčila urobiť tento krok do neznáma, mimo svojej komfortnej zóny.

Páči sa mi, že celkovo sa klinika zameriava na prevenciu – s cieľom predchádzať prechodu akútnych problémov do chronických a pripomína, že pacient musí urobiť niečo pre seba. Tak je to aj v ortopédii – pravidelný pohyb je pre človeka nevyhnutný. Bez toho, aby urobil niečo pre seba, to fungovať nebude.

Je niečo, čo vie bežný človek urobiť v rámci prevencie pre posilnenie pohybového aparátu?

Musí cvičiť, hýbať sa, ale ideálne nie jednostranne. Nemal by robiť len jeden šport. Niekto len behá, niekto iba cvičí jogu, a tak si určité svalové skupiny preťaží a iné mu, naopak, ochabnú. Neodmysliteľné miesto by mal mať aj silový tréning, ale aj bežný každodenný pohyb, napríklad chôdza.

Ku mne pacienti prichádzajú väčšinou až vtedy, keď majú nejaký problém, keď ich už niečo bolí. Prevencia je z hľadiska ortopédie dôležitá najmä v detstve, kedy je naším cieľom včas odhaliť ochorenia pohybového aparátu, ako sú skolióza alebo plochonožie. Skorý záchyt, pravidelné sledovanie a správne zvolená liečba sú zásadné pre zníženie dopadu na zdravie pohybového aparátu detských pacientov.

Objednať sa na vyšetrenie k špecialistovi

Akou formou si vo voľnom čase čistíte hlavu?

Pomáha mi pohyb v prírode. Keď sa nedostanem do lesa, aspoň sa prejdem v parku, idem na korčule alebo na bicykel. To mi tak asi najviac pomáha.

Akými úkonmi sa zaoberá ortopedická ambulancia v Poliklinike Váš Lekár?

Ortopedická ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu ochorení pohybového aparátu, presnejšie na degeneratívne ochorenia kĺbov, bolesti chrbtice, poruchy klenby nôh, ale aj na diagnostiku a liečbu osteoporózy. 

Zároveň je určená na indikáciu operačných výkonov, medikamentóznej a nemedikamentóznej liečby. Indikuje aj rehabilitačné vyšetrenia. V ambulancii možno aplikovať lieky do kĺbov, či obstreky chrbtice. 

Aj ortopedička MUDr. Ivana Kolek je súčasťou odborného tímu Polikliniky Váš Lekár. Viac informácií o chode ortopedickej ambulancie sa dozviete na tomto linku.

Vyšetrenia, ktoré môžete podstúpiť v našej ortopedickej ambulancii

  • ultrazvukové vyšetrenia pohybového aparátu
  • pedoskopické vyšetrenie klenby nôh
  • aplikácia liečiv do kĺbov a obstreky chrbtice
  • indikácia denzitometrického vyšetrenia
  • indikácia medikamentóznej a nemedikamentóznej liečby
  • indikácia laboratórnych a RDG vyšetrení, CT, MRI a scintigrafických vyšetrení

Ostaňte s nami v kontakte a o službách Polikliniky Váš Lekár sa dozviete medzi prvými.