Poliklinika Váš lekár

Predstavenie odborníčky: MUDr. Adela Chríbiková, gynekologička

Diagnózu rakoviny prsníka alebo krčka maternice si na Slovensku ročne vypočujú stovky žien. Ide pritom o ochorenia, ktoré nemusia byť smrteľné, ak sú zachytené a liečené včas. Napriek tomu mnohé ženy svoju gynekologickú prevenciu zanedbávajú, častým dôvodom je aj strach. Prečo je preventívna prehliadka dôležitá a prečo sa jej netreba báť nám vysvetlila naša gynekologička MUDr. Adela Chríbiková.

Predstavenie odborníčky: MUDr. Kristína Botló Kučerová, rehabilitačná lekárka

V rámci Polikliniky Váš Lekár sa nachádza 23 ambulancií, niektoré z nich sa zameriavajú aj na prevenciu a liečenie pohybového aparátu. Okrem ortopedickej ambulancie možno navštíviť aj fyziatricko-rehabilitačnú ambulanciu. Na čo sa zameriava – to nám prezradili rehabilitačná lekárka MUDr. Kristína Botló Kučerová spolu s fyzioterapeutkami PhDr. Ľubicou Rostášovou, Mgr. Alenou Tkáčovou a Mgr. Monikou Krutou.

Predstavenie odborníčky: MUDr. Ivana Kolek, ortopedička

MUDr. Ivana Kolek ukončila štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v roku 2014. Následne nastúpila do Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku v Bratislave a tam sa zaradila do špecializačného odboru ortopédia, kde pracovala do decembra 2023.

Predstavenie odborníka: MUDr. Ivan Varga, PhD., kardiológ

MUDr. Ivan Varga, PhD. absolvoval štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde ukončil aj postgraduálne štúdium s dizertačnou prácou s názvom Charakteristiky pacientov s akútnym srdcovým zlyhávaním na Slovensku.

Predstavenie odborníka: MUDr. Ján Švihra ml., PhD., urológ

Ján Švihra vyštudoval medicínu na Univerzite Palackého v Olomouci v Českej republike. Po škole pôsobil v Univerzitnej nemocnici Olomouc, v Českej republike absolvoval aj doktorandské štúdium a získal titul PhD. Momentálne pracuje ako odborný asistent na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine a ako lekár v Univerzitnej nemocnici Martin.

Pavol Marcinko, CEO Váš Lekár: “Budeme prijímať len limitovaný počet klientov, aby sme zaručili dostatok priestoru na vyšetrenie lekárovi aj klientovi.”

Spoločnosť Váš Lekár do centra Bratislavy prinesie v januári 2024 prvú polikliniku zameranú na dlhší aktívny život a well-being. Pavol Marcinko je výkonným riaditeľom firmy a v tomto rozhovore sa podelil o to, čo môžu klienti od polikliniky očakávať. Navyše, vďaka Crowdberry a investičnej platforme sa môže stať jej spolumajiteľom každý. Ide o prvú investičnú príležitosť tohto druhu na Slovensku.