Poliklinika Váš lekár

Predstavenie odborníčky: MUDr. Kristína Botló Kučerová, rehabilitačná lekárka

V rámci Polikliniky Váš Lekár sa nachádza 23 ambulancií, niektoré z nich sa zameriavajú aj na prevenciu a liečenie pohybového aparátu. Okrem ortopedickej ambulancie možno navštíviť aj fyziatricko-rehabilitačnú ambulanciu. Na čo sa zameriava – to nám prezradili rehabilitačná lekárka MUDr. Kristína Botló Kučerová spolu s fyzioterapeutkami PhDr. Ľubicou Rostášovou, Mgr. Alenou Tkáčovou a Mgr. Monikou Krutou.

Podcenenie prevencie môže znamenať zbytočné poškodenie pohybového aparátu

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia sa zameriava na komplexnú starostlivosť, pričom jej primárnymi cieľmi sú diagnostika, terapia a prevencia ochorení pohybového aparátu. V otázke obnovy zdravia pri akútnych, ale aj chronických ochoreniach – či poúrazových a pooperačných stavoch zohráva rehabilitácia kľúčovú úlohu. „Pacienta úplne na začiatku vyšetrí rehabilitačný lekár, ktorý na základe odobratej anamnézy a komplexného rehabilitačného vyšetrenia zostaví individuálny rehabilitačný program. Tomu ešte predchádza dôkladné zváženie indikácií a kontraindikácií. S individuálnym rehabilitačným programom následne pacient odchádza za fyzioterapeutom, ktorý podľa predpisu podáva fyzikálnu terapiu,“ vysvetľuje MUDr. Kristína Botló Kučerová, rehabilitačná lekárka Polikliniky Váš Lekár. V rámci fyzikálnej terapie môžu klienti absolvovať elektroliečbu, ultrazvuk, ale aj magnetoterapiu a laseroterapiu.

Prečo Poliklinika Váš Lekár?

V rámci priestorov novootvorenej bratislavskej súkromnej polikliniky, ktorá sa zameriava na predĺženie aktívneho veku svojich klientov, sa nachádza široké spektrum lekárov, čo umožňuje výbornú medziodborovú spoluprácu špecialistov. Rehabilitačný lekár môže na základe vstupného vyšetrenia vyhodnotiť, že pacient potrebuje absolvovať dodatočné vyšetrenie neurológom alebo ortopédom, ktorí sa takisto nachádzajú v poliklinike. Trvá to krátko a ide o veľmi praktické spojenie.

To nie je jediným dôvodom prečo sa odborníčky rozhodli pridať do tímu polikliniky. „Do tímu polikliniky som sa rozhodla pridať hlavne kvôli základnému princípu – prevencii. Počas mojej praxe som sa totiž stretla s pacientami, ktorí prevenciu podcenili. To v mnohých prípadoch vyústilo do nezvratného poškodenia pohybového aparátu,“ dopĺňa Kristína Botló Kučerová. Z rovnakého dôvodu sa do tímu pridali aj fyzioterapeutky. Mgr. Alene Tkáčovej sa páči koncept prevencie, možnosť venovať sa aj zdravému človeku a pracovať na tom, aby žiadne ochorenie uňho nevypuklo. Podľa jej skúseností si dokážu pacienti lepšie uvedomovať svoje telo, keď s ním pravidelne pracujú. Mgr. Monika Krutá okrem prevencie vyzdvihuje aj prítomnosť veľkého množstva špecialistov na jednom mieste. „Človek tu dokáže efektívnejšie pomôcť klientom, ale aj sa veľa naučiť a profesne posunúť,“ dopĺňa Monika Krutá.

Najväčšie problémy pacientom robí chrbtica

Vzhľadom na expresné termíny v poliklinike za nami najčastejšie prichádzajú pacienti s akútnymi bolesťami pohybového aparátu, ktoré ešte nestihli prejsť do chronického stavu. Po absolvovaní rehabilitačného vyšetrenia môžu klienti zahájiť rehabilitačný program už v priebehu najbližších dní,“ dopĺňa rehabilitačná lekárka. Všetky štyri sa zhodujú v tom, že ľuďom v súčasnosti robí najväčšie problémy krčná a drieková chrbtica; športovci prichádzajú s bolesťami kolien, bedrových kĺbov a ramien.

Pri rehabilitácii a fyzioterapii je potrebný čas. „Ak pacientovi lekár predpíše 5 alebo 10 sedení, vie prečo to robí. Je samozrejmé, že klient nemusí cítiť úľavu po prvom stretnutí,“ dopĺňajú fyzioterapeutky. Počas sedení fyzioterapeutka zostaví pre pacienta sériu špecifických cvikov, určených na relaxáciu a na posilnenie postihnutých svalových skupín. Tiež ho informuje o správnych pohybových stereotypoch.

Pohybový aparát si treba strážiť a starať sa oň

Špecialistky svojim budúcim pacientom a klientom odkazujú, aby nepodceňovali význam pohybovej aktivity vo svojich životoch. „Každý pohyb sa ráta, no veľmi dôležité je správne prevedenie pohybu so zaradením správnych pohybových stereotypov a kompenzačných cvičení. S tým vie klientom pomôcť náš rehabilitačný tím,“ uzatvára MUDr. Kristína Botló Kučerová.

Objednať sa na vyšetrenie k špecialistovi

MUDr. Kristína Botló Kučerová – rehabilitačná lekárka

Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila v Špecializovanej nemocnici pre ortopedickú protetiku v Bratislave, kde pracovala ako rehabilitačná lekárka. Venovala sa širokému spektru pacientov s akútnymi a chronickými bolesťami pohybového aparátu, ako aj pacientom po operáciách a úrazoch. Výnimočnosť a jedinečnosť tohto pracoviska je však v komplexnej starostlivosti o amputovaných pacientov.

V roku 2019 absolvovala atestačnú skúšku zo špecializačného odboru Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, momentálne sa pripravuje na ďalšiu atestačnú skúšku zo špecializačného odboru Akupunktúra, aby sa jej rozšírilo spektrum možností ako pomôcť pacientom.

Súčasťou tímu fyzioterapeutiek sú: 

  • PhDr. Ľubica Rostášová,
  • Mgr. Alena Tkáčová,
  • a Mgr. Monika Krutá.

Ak máte problémy s pohybovým aparátom, alebo si chcete overiť, či všetky pohybové a športové aktivity vykonávate správne, neváhajte sa obrátiť na odborníčky vo fyziatricko-rehabilitačnej ambulancii.

Ostaňte s nami v kontakte a o službách Polikliniky Váš Lekár sa dozviete medzi prvými.