Poliklinika Váš lekár

Benefity rozšírenej preventívnej prehliadky

Dôležitosť prevencie sa dostáva v posledných rokoch do popredia. Mnoho ľudí svoje zdravie zanedbáva kvôli povinnostiam a pracovnej vyťaženosti. Správne vykonaná preventívna starostlivosť o zdravie však zaberie minimum času. Preto prichádzame s konceptom rozšírenej preventívnej prehliadky ponúkajúcej personalizovanú medicínu. Navrhli sme ju s ohľadom na individuálne potreby konkrétneho klienta v závislosti od jeho veku a pohlavia. Je zameraná na hodnoty, ktoré aktuálne najviac ovplyvňujú jeho zdravie. Absolvovať by ju mal každý, kto sa chce aktívne podieľať na svojom zdraví.

V rámci Rozšírenej preventívnej prehliadky absolvujete sériu vyšetrení a testov, ktoré sú zamerané na sledovanie viac ako 20 rôznych parametrov. Zahŕňajú fyzikálne vyšetrenie, elektrokardiogram (EKG), laboratórne testy krvi a ultrazvuk brušnej dutiny. Ženy absolvujú komplexné gynekologické vyšetrenie a mužov vyšetrí urológ. Naše krvné testy vám poskytnú najdetalnejšie a najucelenejšie informácie ohľadom srdcovo-cievnych ochorení a rizika ich rozvoja v budúcnosti.

Benefity personalizovanej medicíny

Personalizovaná medicína lekárom umožňuje odhaliť a účinne minimalizovať riziko rozvoja ochorení u klientov s genetickou predispozíciou. Zároveň je základom pre nastavenie optimálnej životosprávy a “protokolu prevencie“. Lekár vďaka nej oveľa presnejšie vie, ktoré parametre a ako často je potrebné u daného klienta vyšetrovať, aby včas podchytil náznak prípadného rozvoja zdravotného problému. Klienta tak nezaťažuje vyšetreniami, ktoré sú v jeho prípade zbytočné.

Najväčším benefitom Rozšírenej preventívnej prehliadky je fakt, že klient absolvuje vstupné vyšetrenie a všetky ďalšie vyšetrenia na jednom mieste v priebehu 3 hodín bez toho, aby musel opustiť priestory polikliniky.

V rôznych obdobiach života sú dôležité rôzne parametre

Zatiaľ čo u žien medzi 20. a 40, rokom života sa zameriavame na hladiny vitamínu D, TSH a kyseliny listovej v rámci podpory zdravého menštruačného cyklu a plodnosti, u žien po štyridsiatke sledujeme okrem hladiny krvného cukru nalačno aj hodnoty glykovaného hemoglobínu v rámci prevencie cukrovky 2. typu, ktorá sa často vyskytuje u žien po menopauze.

U mužov okolo tridsiatky sledujeme hladinu AST, čo je pomerne presný ukazovateľ poškodenia pečeňových buniek alebo zlyhávania srdca (napríklad v dôsledku nadmerného užívania alkoholu). U pánov po štyridsiatke vyhodnocujeme hodnoty PSA enzýmu, ktorého zvýšená hladina môže indikovať rakovinu prostaty.

Po prekonaní 40. Roku života sa u oboch pohlaví zameriavame na prevenciu civilizačných chorôb. Okrem spomínaných hodnôt súvisiacich s cukrovkou 2. Typu vyšetrujeme aj riziko rakoviny hrubého čreva. Títo klienti absolvujú aj test na okultné krvácanie v stolici. Na nádor v tele môže lekára upozorniť aj znížená hodnota železa v krvi, preto u všetkých klientov sledujeme hodnotu feritínu. Tento údaj poskytuje oveľa presnejšiu informáciu o zásobách železa v krvi v porovnaní s hodnotou sérového železa, ktorá je sledovaná v rámci tradičnej preventívnej prehliadky.

Vyšetrenie podľa pohlavia

Podľa štatistík je na celom svete rakovina prsníka diagnostikovaná každých 19 sekúnd. Na Slovensku žije s  touto diagnózou viac ako 30 000 žien.  Prevencia v tejto oblasti je čoraz dôležitejšia pre skorý záchyt rozbiehajúceho sa ochorenia. Približne 30% Sloveniek vyhľadá gynekológa až vtedy, keď je rakovina už v pokročilom štádiu.  Rozšírená preventívna prehliadka zahŕňa komplexné vyšetrenie u gynekológa spolu s ultrazvukom orgánov malej panvy. Klientka si môže vybrať, či chce absolvovať ultrazvuk prsníkov alebo štítnej žľazy.

U mužov sa Rozšírená preventívna prehliadka zameriava na prevenciu aterosklerózy a z nej vznikajúcich ochorení srdcovo-cievneho systému ako sú srdcový infarkt alebo mozgová mŕtvica. Tieto choroby sú zodpovedné za 30% všetkých úmrtí vo svete. Všetci muži v rámci  Rozšírenej preventívnej prehliadky absolvujú bezbolestné ABI vyšetrenie pre zhodnotenie aktuálneho stavu ciev v dolných končatinách
a rizika srdcovo-cievnych ochorení.

Parametre kľúčové pre všetkých

V porovnaní so zákonnou preventívnou prehliadkou sú krvné testy v rámci Rozšírenej preventívnej prehliadky podrobnejšie a sledujú viac ako 20 kľúčových parametrov. Poskytujú klientovi presnejšiu informáciu nielen o jeho aktuálnom zdravotnom stave, ale aj o riziku rozvoja civilizačných ochorení v budúcnosti. Spomínané parametre ako feritín, AST a TSH nie sú súčasťou zákonnej preventívnej prehliadky u všeobecného lekára.

Choroby, ktorým dokážete predchádzať vďaka RPP

Ateroskleróza – závažný zdravotný stav, pri ktorom sa v cievach ukladajú tukové látky, najmä cholesterol. V dôsledku zúženia ciev je obmedzený prietok krvi a teda prekrvenie niektorých tkanív a orgánov. Tukové látky v stene cievy vytvárajú pláty. Na tie sa zachytávajú červené krvinky a vzniká krvná zrazenina.
V prípade, že sa časť zrazeniny odtrhne a putuje ďalej krvným riečišťom, vzniká vysoké riziko upchatia menšej cievy. Výsledkom je mozgová mŕtvica alebo srdcový infarkt. Jednoduchým ABI vyšetrením a zhodnotením hladiny apolipoproteínu (B) a lipoproteínu (a) vieme pomerne presne identifikovať riziko aterosklerózy, včas zakročiť a pomôcť klientovi s úpravou životného štýlu, ktorá zabráni rozvoju kardiovaskulárneho ochorenia.

Diabetes – počet ľudí trpiacich cukrovkou 2. typu (spôsobenou prevažne nevhodným životným štýlom) na celom svete každoročne pribúda. Hladina krvného cukru nalačno a hodnota glykovaného hemoglobínu (HbA1c) poskytne doktorovi jasný obraz o riziku rozvoja tohto civilizačného ochorenia u daného klienta. U jedincov so zvýšeným rizikom cukrovky 2.typu môže skorý začiatok liečby minimalizovať komplikácie spojené s týmto ochorením, ako je poškodenie nervov a arteriol, poškodenie obličiek a poruchy srdcovo-cievneho systému.

Rakovina – pri onkologickom ochorení zohráva hlavnú úlohu čas. Rozšírená preventívna prehliadka robí skíning na viaceré onkologické ochorenia v závislosti od veku a pohlavia. U osôb nad 40 rokov sledujeme najmä riziko rakoviny konečníka a hrubého čreva pomocou testu na skryté krvácanie v stolici. Ženy si môžu nechať vyšetriť prsníky ultrazvukom a podniknúť aktívne kroky v rámci prevencie rakoviny prsníka. Muži nad 40 rokov majú v rámci Rozšírenej preventívnej prehliadky nárok na sledovanie hladiny PSA enzýmu, ktorého zmeny môžu odhaliť rakovinu prostaty. Identifikovanie nezvyčajných zmien alebo nádorov v prvotnom štádiu významne rozširuje možnosti liečby a zlepšuje prognózu.

Poruchy pečene – dobrý stav pečene je zásadný pre celkové zdravie. Zvýšené hodnoty ALT a AST môžu indikovať poruchy funkcie tohto orgánu. Väčšina všeobecných lekárov však v rámci zákonnej preventívnej prehliadky hladinu AST nesleduje. Pomer týchto dvoch enzýmov však dokáže veľa prezradiť o zdraví pečene. Výrazne zvýšená hladina AST v porovnaní s ALT poukazuje na možné nadmerné užívanie alkoholu. V opačnom prípade zvýšená hladina ALT môže naznačovať stukovatelú pečeň. Včasný záchyt poskytuje lekárovi zvoliť vhodnú liečbu z väčšieho množstva možností.

Hormonálne poruchy – vyhodnotením hladín hormónu TSH a vitamínu D dokáže lekár včas zistiť poruchy hormonálnej rovnováhy. Neoptimálne hodnoty týchto hormónov môžu často prispievať k problémom s neplodnosťou, imunitou a ďalším zdravotným komplikáciám. Dobre zacielená liečba pomôže obnoviť hormonálnu rovnováhu v tele. U žien po menopauze je sledovanie hladiny vitamínu D dôležité v rámci prevencie osteoporózy.

Nutričná podvýživa – informácie o hladine feritínu, vitamínov a o lipidovom profile poskytujú lekárovi podrobný prehľad o aktuálnom metabolickom zdraví klienta a prípadných nedostatkoch konkrétnych živín. Na základe týchto údajov doktor dokáže klienta nasmerovať správnym smerom v oblasti úpravy stravovacieho režimu a suplementácie. Takáto intervencia môže výrazne znížiť riziko chronických civilizačných ochorení.  V prípade potreby si klient môže doplatiť návštevu ambulancie výživového poradenstva, ktorá sa taktiež nachádza v poliklinike.

Rozšírená preventívna prehliadka ponúka komplexný a ucelený pohľad na aktuálny zdravotný stav klienta ako aj na jeho prognózu do budúcnosti. Tieto informácie mu umožnia robiť informované rozhodnutia a proaktívne kroky pre dlhší aktívnejší život.

Rozšírenú preventívnu prehliadku si môžete zakúpiť na tomto linku.

Zoznam vyšetrení, ktoré klient na základe pohlavia a veku v rámci Rozšírenej preventívnej prehliadky absolvuje, zostavili garanti Polikliniky fyziológ a výživový špecialista MUDr. Boris Bajer, PhD. a internistka MUDr. Andrea Fabiánová. Inšpirovali sa pri tom vlastnými dlhoročnými skúsenosťami z  lekárskej praxe.

Rozšírenú preventívnu prehliadku už absolvovali viaceré známe tváre. O jej prínose pre prevenciu zdravia sa presvedčili herečky Kristína Tormová a Kristína Svarinská a influencerky Andy Štěchová a Kristína Suchánková.

Ostaňte s nami v kontakte a o službách Polikliniky Váš Lekár sa dozviete medzi prvými.