Poliklinika Váš lekár

Ročné členstvo

Ide o členstvo v poliklinike, ktoré trvá 12 mesiacov. Počas neho môžete využívať nasledovné služby.

Komplexná zdravotná starostlivosť

 • Až 24 špecialistov, z toho:
  • 18 odborníkov je v cene členstva,
  • 6 ambulancií je za príplatok podľa cenníka.
 • Päť moderných doplnkových pracovísk

Rozšírená preventívna prehliadka

 • Ide o preventívnu prehliadku doplnenú o návštevu a vyšetrenia u:
  • gynekológa (ženy) 

  • urológa (muži)
  • internistu

  • a ďalšie vyšetrenia (USG, EKG, atď.)
 • V rámci ročného členstva je doplnená aj o návštevu:
  • psychológa

  • nutričného špecialistu
  • a dentálnu hygienu

Dostupné termíny

 • Vyšetrenie na presný čas a bez čakania
 • Termíny vyšetrení, ktoré dostanete v priebehu dní, max. týždňov
 • Dostatok priestoru na realizáciu vyšetrenia – 30 minút
 • Telefonické konzultácie s farmaceutom alebo lekárom

Staňte sa členom Polikliniky Váš Lekár

Prináša so sebou 24 špecialistov, rozšírenú preventívnu prehliadku 

a dostupné termíny.

Klient ≠ pacient

“Rozšírená zdravotná prehliadka sa na zdravie klientov pozerá komplexne. V rámci balíčka ich čakajú laboratórne vyšetrenia, USG vnútorných orgánov, návšteva gynekológa/urológa, ale aj konzultácia so psychológom a nutričným špecialistom. Tam to však nekončí.”

MUDr. Boris Bajer, PhD.
Garant konceptu polikliniky

Detail ročného členstva

V rámci ročného členstva na vás čaká komplexná zdravotná starostlivosť počas dvanástich mesiacov, ktorej súčasťou bude aj rozšírená zdravotná prehliadka. Nižšie sa dozviete viac detailov o ročnom členstve v Poliklinike Váš Lekár.

Komplexná zdravotná starostlivosť

V rámci členstva môžete navštíviť bezplatne až 18 lekárov, k niektorým z nich je potrebný výmenný lístok od všeobecného lekára.

Členstvo zahŕňa všetky vyšetrenia a procedúry, ktoré určí váš všeobecný lekár – aj keď nie je súčasťou našej polikliniky. Aby ste služby lekára mohli využiť, je v niektorých prípadoch potrebný výmenný lístok.

Zdravotnícke potreby, lekáreň a ďalšie doplnkové pracoviská v rámci polikliniky sú našim klientom k dispozícii za výhodnejšiu cenu.

Tieto špecializácie nie sú zahrnuté v cene ročného členstva, bez ohľadu na to, či máte výmenný lístok:

V rámci každoročnej rozšírenej preventívnej prehliadky máte nárok na jednorazové konzultácie s nutričným poradcom a psychológom. V cene máte aj jednu dentálnu hygienu. Toto všetko môžete absolvovať v cene ročného členstva.

Rozšírená preventívna prehliadka

Rozšírená preventívna prehliadka podľa pohlavia a veku

Ide o preventívnu prehliadku, ktorá je rozšírená podľa veku a pohlavia o vyšetrenia potrebné v určitej dekáde života. Muž, ktorý má 55 rokov totiž rieši iné zdravotné riziká ako 35-ročná žena. Preto naša prehliadka ponúka vyšetrenia prispôsobené pre každú vekovú kategóriu.

Súčasťou rozšírenej preventívnej prehliadky je stanovenie anamnézy, následné fyzikálne vyšetrenie, EKG, laboratórne vyšetrenie, ktoré sleduje viac ako 20 markerov, USG brušnej dutiny, gynekologická prehliadka (u žien) a USG štítnej žľazy a urologická prehliadka (u mužov).

Výsledky týchto vyšetrení s vami na konci skonzultuje všeobecný lekár alebo internista.

Okrem toho má člen polikliniky nárok na konzultáciu so psychológom, nutričným špecialistom a na dentálnu hygienu.

Viac informácií sa dozviete nižšie.

 • Vstupné vyšetrenie – anamnéza a fyzikálne vyšetrenie s meraním základných parametrov
 • EKG a jeho vyhodnotenie
 • Laboratórne vyšetrenie (20 a viac parametrov) – je zamerané na vyšetrenie krvi, posúdenie funkcie obličiek, štítnej žľazy, pečene, metabolizmus cukrov, tukov, purínov, hladiny minerálov a niektorých vitamínov
 • USG brušnej dutiny – pečene, žlčníka, žlčových ciest, pankreasu, obličiek – hodnotí ich umiestnenie, veľkosť, štruktúru, patologické zmeny
 • Gynekologická prevencia – komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov, ultrasonografické vyšetrenie orgánov panvy 
 • Ultrasonografické vyšetrenie prsníkov/štítnej žľazy
 • Záverečné vyhodnotenie lekárom – vypracovanie lekárskej správy, návrh potrebných režimových opatrení, ako aj prípadných dietetických a diagnostických liečebných postupov
 • Vstupné vyšetrenie – anamnéza a fyzikálne vyšetrenie s meraním základných parametrov
 • EKG a jeho vyhodnotenie
 • ABI – ukazovateľ rizika aterosklerózy
 • Laboratórne vyšetrenie (20 a viac parametrov) – je zamerané na vyšetrenie krvi, posúdenie funkcie obličiek, štítnej žľazy, pečene, metabolizmus cukrov, tukov, purínov, hladiny minerálov a niektorých vitamínov
 • USG brušnej dutiny – pečene, žlčníka, žlčových ciest, pankreasu, obličiek – hodnotí ich umiestnenie, veľkosť, štruktúru, patologické zmeny
 • Urologická prevencia – komplexné vyšetrenie prostaty, semenníkov, USG vyšetrenie močového mechúra, prostaty a semenníkov 
 • Záverečné vyhodnotenie lekárom – vypracovanie lekárskej správy, návrh potrebných režimových opatrení, ako aj prípadných dietetických a diagnostických liečebných postupov

Rozšírená preventívna prehliadka ďalej zahŕňa tieto položky:

Laboratórne vyšetrenie sa skladá z viac ako 20 parametrov. Kompletnú špecifikáciu nájdete v tomto PDF dokumente.
PDF: Špecifikácia

Jedna konzultácia ročne so psychológom polikliniky je v rámci členstva úplne zadarmo. Ďalšie sedenia si hradí klient podľa platného cenníka.

V rámci členstva má klient nárok na jednu konzultáciu s nutričným špecialistom. Počas nej prebieha: 

 • analýza zloženia tela InBody,
 • kaliperometria, 
 • antropometria, 
 • stanovenie nutričnej anamnézy
 • a zhodnotenie sedemdňového jedálnička. 

Výsledky merania sú dostupné už počas sedenia a možno ich konzultovať v tej chvíli.

Starostlivosť o zuby a sliznicu ústnej dutiny, ktorá trvá 45 minút. Jej súčasťou je: ultrazvukové čistenie, ručné čistenie, polishing, pieskovanie a finálne ošetrenie fluoridačným gélom.

Cena rozšírenej zdravotnej prehliadky

399 €

(Platba za dvojfázovú rozšírenú zdravotnú prehliadku.)

Nezabudnite na prevenciu a absolvujte rozšírenú prehliadku.

Dostupná zdravotná starostlivosť

Klienti majú k dispozícií tieto špecializácie

18 špecialistov môžete navštíviť v rámci ročného členstva, k niektorým z nich však potrebujete výmenný lístok od svojho všeobecného lekára.

Návšteva šiestich špecializácií je spoplatnená podľa cenníka polikliniky:

 • Estetická ambulancia
 • Stomatológia
 • Dentálna hygiena 
 • Nutričné poradenstvo
 • Psychológ
 • Fyzioterapeut

Rezervácia termínu prebieha telefonicky na čísle: +421 940 40 90 70. Môžete si ho rezervovať už teraz.

Efektívne a jednoduché telefonické konzultácie zdravotného stavu s vaším lekárom. 

Efektívne a jednoduché telefonické konzultácie týkajúce sa liečiv a ich použitia so skúseným farmaceutom: od 9:00 do 20:00 hod. 

Poliklinika Váš Lekár sa nachádza v širšom centre Bratislavy, priamo v business centre Eurovea 2 – na prízemí, naľavo od hlavného vstupu do centra. Ponúka možnosť bezplatného parkovania a v blízkej dostupnosti sa nachádza aj zastávka MHD a autobusová stanica. 

Limitovaný počet klientov je zásadným benefitom Polikliniky Váš Lekár, pretože vďaka tomu majú lekári dostatok priestoru na vyšetrenie klienta (približne 30 minút). Počas tohto rezervovaného času môžu klienti s lekárom konzultovať a riešiť svoje zdravotné problémy.

Zo začiatku bude Poliklinika Váš Lekár otvorená od pondelka do piatku – od 7:00 do 20:00, postupne sa otváracie hodiny predĺžia aj o soboty.

Manažment starostlivosti o klienta

Služby klientskeho centra v priestoroch polikliniky – poskytnutie informácií, vysvetlenie produktov, objednanie na ďalšie vyšetrenia.

Ide o vlastné online konto, v ktorom klient nájde všetky potrebné informácie o svojom zdravotnom stave a môže si pozrieť výsledky predchádzajúcich vyšetrení.

Notifikácia pred každým vyšetrením, kontrolou a naplánovanou preventívnou prehliadkou.

Možnosť objednať sa na vyšetrenia, komunikácia s klientom a sprostredkovanie ďalších vyšetrení.

Manažment klienta a pomoc s hľadaním vhodného termínu u lekára.

Klientska zóna

Všetky potrebné informácie o zdravotnom stave nájdete vo svojej elektronickej zdravotnej karte, ktorá sa nachádza v online klientskej zóne.

K výsledkom a dokumentácii sa dostanete jednoducho cez webové alebo mobilné rozhranie. Okrem toho v klientskej zóne nájdete históriu vyšetrení, platieb a ďalšie iné potrebné informácie.

Jednoduchý prístup ku všetkým elektronickým predpisom liekov.

Zoznam predchádzajúcich a plánovaných vyšetrení.

Automatické notifikácie, ktoré vám pripomenú blížiace sa termíny preventívnej prehliadky.

Prístup ku všetkým vyšetreniam, ktoré vám odporučil váš lekár. Do online klientskej zóny postupne zaradíme aj externých partnerov.

Cena rozšírenej zdravotnej prehliadky

399 €

(Platba za členstvo iba s ročnou frekvenciou platenia)

Cena členstva pred otvorením polikliniky

900 €

(Platba za členstvo iba s ročnou frekvenciou platenia)

Cena členstva po otvorení polikliniky

1 200 €

(Platba za členstvo iba s ročnou frekvenciou platenia)

Ročné členstvo

K dispozícii budete mať 24 špecialistov a doplnkové pracoviská.

Vyšetrenie v ambulancii

Samostatná návšteva špecialistu sa vždy skladá z dvoch krokov – zo vstupného vyšetrenia a z následnej kontroly.

Rozšírená preventívna prehliadka

Objednajte sa na zdravotný screening a absolvujte našu rozšírenú zdravotnú prehliadku.
Viac informácií o možnostiach nájdete nižšie.

Rozšírená preventívna prehliadka podľa pohlavia a veku

Ide o preventívnu prehliadku, ktorá je rozšírená podľa veku a pohlavia o vyšetrenia potrebné v určitej dekáde života. Muž, ktorý má 55 rokov totiž rieši iné zdravotné riziká ako 35-ročná žena. Preto naša prehliadka ponúka vyšetrenia prispôsobené pre každú vekovú kategóriu.

Súčasťou rozšírenej preventívnej prehliadky je stanovenie anamnézy, následné fyzikálne vyšetrenie, EKG, laboratórne vyšetrenie, ktoré sleduje viac ako 20 markerov, USG brušnej dutiny, gynekologická prehliadka (u žien) a USG štítnej žľazy a urologická prehliadka (u mužov).

Výsledky týchto vyšetrení s vami na konci skonzultuje všeobecný lekár alebo internista.

Viac informácií sa dozviete nižšie.

 • Vstupné vyšetrenie – anamnéza a fyzikálne vyšetrenie s meraním základných parametrov
 • EKG a jeho vyhodnotenie
 • Laboratórne vyšetrenie (20 a viac parametrov) – je zamerané na vyšetrenie krvi, posúdenie funkcie obličiek, štítnej žľazy, pečene, metabolizmus cukrov, tukov, purínov, hladiny minerálov a niektorých vitamínov
 • USG brušnej dutiny – pečene, žlčníka, žlčových ciest, pankreasu, obličiek – hodnotí ich umiestnenie, veľkosť, štruktúru, patologické zmeny
 • Gynekologická prevencia – komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov,
 • Ultrasonografické vyšetrenie orgánov panvy 
 • Ultrasonografické vyšetrenie prsníkov
 • Záverečné vyhodnotenie lekárom – vypracovanie lekárskej správy, návrh potrebných režimových opatrení, ako aj prípadných dietetických a diagnostických liečebných postupov
 • Vstupné vyšetrenie – anamnéza a fyzikálne vyšetrenie s meraním základných parametrov
 • EKG a jeho vyhodnotenie
 • Laboratórne vyšetrenie (20 a viac parametrov) – je zamerané na vyšetrenie krvi, posúdenie funkcie obličiek, štítnej žľazy, pečene, metabolizmus cukrov, tukov, purínov, hladiny minerálov a niektorých vitamínov
 • USG brušnej dutiny – pečene, žlčníka, žlčových ciest, pankreasu, obličiek – hodnotí ich umiestnenie, veľkosť, štruktúru, patologické zmeny
 • Ultrasonografické vyšetrenie štítnej žľazy, obsahuje vyšetrenie oboch lalokov štítnej žľazy, hodnotí jej veľkosť, tvar, štruktúru a eventuálne patologické zmeny
 • Urologická prevencia – komplexné vyšetrenie prostaty, semenníkov, USG vyšetrenie močového mechúra, prostaty a semenníkov 
 • Záverečné vyhodnotenie lekárom – vypracovanie lekárskej správy, návrh potrebných režimových opatrení, ako aj prípadných dietetických a diagnostických liečebných postupov
Laboratórne vyšetrenie sa skladá z viac ako 20 parametrov. Kompletnú špecifikáciu nájdete v tomto PDF dokumente. PDF: Špecifikácia

Rozšírená preventívna prehliadka

Nezabudnite na prevenciu a absolvujte rozšírenú preventívnu prehliadku.

Cena 399 €.

Ak sa po absolvovaní rozšírenej zdravotnej prehliadky rozhodnete stať členom polikliniky, cena členstva sa zníži o cenu, ktorú ste zaplatili za rozšírenú prehliadku.

Časté otázky

Naše služby

Momentálne je k dispozícii 24 špecializácií. Ich zoznam nájdete na tomto linku, kde sa dozviete viac aj o zameraní jednotlivých ambulancií a informáciach o tom, ako sa na vyšetrenie objednať už teraz. 

Ďalší lekári doplnia tím Polikliniky Váš Lekár v najbližších týždňoch. 

Nie, poliklinika sa sústredí na zdravotnú starostlivosť a prevenciu pre dospelých klientov (od 18 rokov). Výnimkou sú špecializácie ako ortopédia, imunoalergológia, stomatológia, dentálna hygiena, fyzioterapia, urológia, gynekológia a detská kardiológia, v ktorých vieme vyšetriť taktiež deti a dorast od veku 15 rokov, eventuálne po prvej konzultácii a dohode s lekárom aj od veku 12 rokov.

Poliklinika Váš Lekár je otvorená od pondelka do piatku, vždy od 7:00 do 20:00 a ambulancie fungujú podľa svojich ordinačných hodín. Cieľom je postupne vytvoriť systém dvojzmennej prevádzky. Poliklinika zatiaľ neposkytuje svoje služby počas víkendov a rovnako nemá k dispozícii urgentný príjem.

V prípade potreby využitia urgentného príjmu vám ho odporúčame využiť v tej bratislavskej nemocnici, ktorú máte najbližšie k miestu, kde sa nachádzate. Rovnako, v prípade akútnych život ohrozujúcich situácií, vážnych zranení, či zlomenín zbytočne nestrácajte čas kontaktovaním polikliniky – priamo kontaktujte Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na čísle 155. To sa týka aj časov, kedy je poliklinika otvorená. 

Ide o lekársky výkon alebo o takú procedúru, ktorú “predpíše” alebo o jej potrebe rozhodne lekár na základe svojej expertízy.

Preventívne prehliadky v rámci polikliniky sú koncipované tak, aby poskytli obraz: 

 • o všeobecných rizikových faktoroch u klienta, 
 • o faktoroch súvisiacich s jeho vekom a pohlavím, 
 • ako aj o zdravotnom stave klienta, vrátane interpretácie lekára. 

Lekár si vytvorí o pacientovi ucelený pohľad na jeho/jej zdravie po prvotnom vyhodnotení meraných parametrov, laboratórnych testov, USG vyšetrení a EKG krivky. 

Na základe týchto zistení bude lekárom odporučený ďalší manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti v požadovanom rozsahu a zameraním.  

Všetci klienti majú v rámci rozšírenej zdravotnej prehliadky konzultácie s lekárom, vstupné laboratórne vyšetrenia, ktoré sledujú viac ako 20 markerov, USG brušnej dutiny a EKG. U žien sa navyšuje prehliadka okrem gynekologickej prehliadky aj o USG orgánov panvy a prsníkov, v prípade mužov zas okrem urologickej prehliadky aj o USG štítnej žľazy.

Ďalšie informácie o chode rozšírenej preventívnej prehliadky nájdete vyššie.

Ročné členstvo

Klient platí celoročný poplatok vo výške 1200 € za služby spojené s objednávaním, klientskymi službami, službami online klientskej zóny, službami recepcie a call centra, SMS notifikáciami a iné služby. Ide o služby, ktoré nesúvisia so zdravotnými výkonmi.

Klient má okrem týchto služieb v cene balíka zadarmo:

 • raz ročne – rozšírenú preventívnu prehliadku prispôsobenú veku a pohlaviu klienta
 • raz ročne – konzultáciu so psychológom polikliniky
 • raz ročne – konzultáciu s nutričným poradcom
 • raz ročne – dentálnu hygienu
 • telefonické farmaceutické poradenstvo

Klient platí za všetky neindikované zdravotné výkony na vlastnú žiadosť podľa platného cenníka polikliniky. 

Klient platí za všetky potvrdenia potrebné k posúdeniu zdravotnej spôsobilosti.

Ďalšie doplatky sú nacenené podľa jednotlivých špecializácií a druhov vyšetrení.

Klient neplatí za indikované vyšetrenia a procedúry u sedemnástich špecialistov, čiže za tie, ktorých výkon mu nariadi jeho lekár. V prípade niektorých z nich bude potrebovať pre bezplatné vyšetrenie výmenný lístok. 

Šesť špecializácií sa však vyníma zo zoznamu možností bezplatného ošetrenia. Ide o tie špecializácie, ktoré sa bežne doplácajú: stomatológia & dentálna hygiena, fyzioterapia, estetická ambulancia, psychológ a nutričné poradenstvo. Tieto ambulancie budete môcť navštíviť podľa platného cenníka.

Ročné členstvo v Poliklinike Váš Lekár začína plynúť deň po rozviazaní členstva v konkurenčnom zariadení. Ak sa ale klient rozhodne pre návštevu ešte skôr, členstvo začína platiť odo dňa prvej návštevy. 

Ročné členstvo začína platiť vtedy, kedy to chce klient (v časovom rozmedzí max. 90 dní od jeho zaplatenia).

Áno. Pokiaľ sa chcú členmi a členkami polikliniky stať ľudia, medzi ktorými je jasné prepojenie (rodina, partneri, atď.), pri kúpe ročného členstva získa každý klient zľavu 200 € z jeho ceny.

Vyšetrenia

Na vyšetrenie sa klient objednáva telefonicky: +421 940 40 90 70 a objednáva sa na dohodnutý čas. Je však potrebné brať do úvahy, že čas vyšetrenia je orientačný, pretože vyšetrenie každého pacienta trvá individuálne a môže mierne presiahnuť stanovený čas. Pracovník call centra ponúka termíny vyšetrení podľa obsadenosti elektronického diára lekára a ponúka najskorší možný termín.

Systém objednávania budujeme tak, aby bol termín dostupný čo najskôr. Akútne vyšetrenie indikuje všeobecný lekár pre dospelých a dohodne aj termín so špecialistom podľa urgentnosti zdravotného stavu. Manažment akútneho pacienta je plne v réžii polikliniky.

Táto možnosť zatiaľ nie je dostupná, no spustíme ju spolu s online klientskou zónou. Následne bude možné objednať sa v rámci vašej online klientskej zóny.

Samozrejme. Budeme spolupracovať s ďalšími zariadeniami, kam vás nasmerujeme v prípade potreby. Recepcia polikliniky vás objedná na vyšetrenie u zmluvného partnera a bude vás o termíne a mieste konania vyšetrenia, ako aj o príprave na vyšetrenie informovať. Zmluvní partneri budú uvedení na webe. 

Je potrebné kontaktovať naše call centrum na tomto čísle: +421 940 40 90 70 najneskôr 48 hodín pred realizáciou vyšetrenia. Práve 48 hodín pred vyšetrením príde klientovi pripomienka termínu, ktorou bude vyzvaný na jeho prípadné zrušenie alebo preloženie, aby sa predchádzalo neefektívnej práci s lekárskymi kapacitami.

Áno, ale v takom prípade vás prosíme najprv telefonicky kontaktovať naše call centrum (+421 940 40 90 70), ktoré vás prepojí so všeobecným lekárom. Ten po telefonickej konzultácii určí ďalší manažment zdravotnej starostlivosti a odporučí ďalšie kroky.

Výmenný lístok potrebujete k takmer všetkým špecialistom. Nepotrebujete ho k očnému a kožnému lekárovi, ani k návšteve stomatológa, dentálnej hygieny, nutričného špecialistu a k psychológovi. Na termín sa však objednať musíte.

Klient sa primárne objednáva na vyšetrenie k svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý v prípade potreby odosiela klienta s výmenným lístkom k špecialistovi (okrem špecializácií, ktoré výmenný lístok nepotrebujú – vymenované v bode vyššie).

Áno, špecializovanú ambulanciu je možné navštíviť aj samostatne, bez ročného členstva. Samostatná návšteva ambulancie pozostáva zo vstupného vyšetrenia a z následnej kontroly u daného špecialistu. Registračný poplatok je 150€. Termín vyšetrenia do niekoľkých dní v závislosti od vyťaženosti ambulancie.

Jednorazový vstup neplatí pre tieto ambulancie: ambulancia všeobecného lekára, nutričné poradenstvo, stomatológia, dentálna hygiena, estetická dermatológia, psychológia, fyzioterapeut. 

Ak daná ambulancia nemá zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou pacienta, vyšetrenia a predpísanú liečbu uhrádza klient podľa cenníka Polikliniky Váš Lekár.

Áno – s tým, že lieky si klient uhrádza v plnej výške. 

Samozrejme. Ide o špeciálny produkt, ktorý stojí 399 €.

Rozšírená preventívna prehliadka sa skladá z všeobecného a laboratórneho vyšetrenia, EKG, a je doplnená o USG brušnej dutiny a pohlavných orgánov, o návštevu gynekológa (u žien) a urológa (u mužov) a následnú konzultáciu výsledkov u internistu alebo všeobecného lekára.

Kapitovaní klienti

Kapitovaný klient je taký klient, ktorý má s lekárom Ambulancie všeobecného lekárstva alebo s lekárom Ambulancie gynekológie a pôrodníctva podpísanú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a je držiteľom zdravotnej dokumentácie. Kapitovanému klientovi lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu vrátane realizácie Zákonnej preventívnej prehliadky, ktorú mu uhrádza zdravotná poisťovňa.

Nekapitovaným pacientom túto zákonnú preventívnu prehliadku zdravotná poisťovňa neuhrádza. Táto dohoda sa podpisuje na minimálne šesť mesiacov, a po uplynutí tejto doby ju možno zmeniť a prejsť do starostlivosti iného všeobecného lekára (v prípade žien aj gynekológa).

Ak máte podpísanú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom a gynekológom, ide o vašich primárnych lekárov v danej oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podpisuje klient s lekárom, ktorý mu vysvetlí postup. Následne naša recepcia zabezpečí prevzatie zdravotnej dokumentácie od predchádzajúceho lekára. Udiať sa to ale môže najskôr šesť mesiacov od podpisu poslednej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so súčasným všeobecným lekárom alebo gynekológom. Vy podpíšete dohodu s lekárom polikliniky, my sa postaráme o prenos zdravotnej dokumentácie smerom k nám.

Klient získava možnosť navštíviť viac ako 23 špecialistov v jednom zariadení spolu so všeobecným lekárom. Vďaka limitovanému počtu klientov mu budú pridelené dostupné termíny vyšetrení v čo najkratšom možnom termíne. Pod jednou strechou získa aj odborné poradenstvo, ako môže zlepšiť svoje fyzické a duševné zdravie, ako aj starostlivosť o seba. 

Objednávanie na termíny prebieha bez čakania, svoj stav môže konzultovať telefonicky, pričom poliklinika sa stará o jeho manažment – pripomína mu preventívne prehliadky a upozorňuje na objednané termíny.

Potenciálni a noví klienti

Poliklinika Váš Lekár sa sústreďuje na prevenciu, predĺženie aktívneho života a na dostupnosť služieb. V praxi to znamená – 23 špecialistov pod jednou strechou, ktorí sa sústredia na prevenciu klientov s ohľadom na ich pohlavie a vek.

Poliklinika sa bude navyše vyznačovať limitovaným počtom klientov, vďaka čomu na nich bude mať lekár dostatok času, čo pocítia samotní klienti počas vyšetrení. 

Áno, avšak ošetrenie bude možné realizovať, až keď sa uvoľní časový slot. Závisí to od vyťaženia kapacít našimi klientmi. V prípade, že naši klienti, ktorí majú zakúpené ročné členstvo naplnia kapacitu polikliniky, nebude možné prijímať pacientov s jednorazovým vstupom do ambulancií. 

Pokiaľ daná ambulancia nemá zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie v celom rozsahu a s predpísanou liečbou uhrádza klient.

Áno, vytvorili sme balíček, ktorý obsahuje dva vstupy do polikliniky (vyšetrenie a kontrola). Manažment klienta stojí v tomto prípade 150 € a ide o jednorazový poplatok.

Pre firmy

V ročnom balíku je zahrnutá aj pracovná lekárska prehliadka pre zamestnancov zaradených do I. a II. kategórie prác podľa zdravotných rizík. Vaša firma si tak môže uplatniť sumu ako náklad v účtovníctve. Viac detailov vám povedia vaši účtovníci.

PZS sa sťahuje na klientov so zakúpeným ročným programom v poliklinike Váš lekár.

Rozhodnutie je na zamestnávateľovi (netýka sa rozhodnutia vedenia polikliniky Váš lekár) a môže mať nasledovné varianty:

A, Zamestnancovi aj po odchode dobehne platnosť CZS, keďže podpísal aj retailovú zmluvu.

B, ZamestnávateĽ si bude nárokovať od zamestnanca alikvotnú časť ceny CZS.

C, V prípade náhrady, sa novému zamestnancovi nahrá nová CZS s ročnou platnosťou.

Ročné členstvo v Poliklinike Váš Lekár

K dispozícii budete mať 24 špecialistov a doplnkové pracoviská.

Rozšírená preventívna prehliadka

Nezabudnite na prevenciu a absolvujte rozšírenú prehliadku.

Teraz v zvýhodnenej cene z 399€ na 349 €.

Ponuka platí do 30.6.2024.

Vyšetrenie v ambulancii

Samostatná návšteva špecialistu sa vždy skladá z dvoch krokov – zo vstupného vyšetrenia a z následnej kontroly.

Ostaňte s nami v kontakte a o službách Polikliniky Váš Lekár sa dozviete medzi prvými.

Ďakujeme za Váš záujem!

Čoskoro sa Vám ozveme.