Poliklinika Váš lekár

Preventívne detské kardio vyšetrenie a vyšetrenie PLUS

Letné obdobie predstavuje pre deti zvýšené riziko kardiovaskulárnych problémov. Dôvodom sú horúčavy, zvýšená fyzická aktivita, dehydratácia, úpal, ale aj zmena spánkového režimu.
V Poliklinike Váš Lekár môžu vaše deti počas leta absolvovať preventívne kardiologické vyšetrenie u detského kardiológa. Vybrať si môžete balíček základných vyšetrení alebo rozšírený balíček vyšetrení PLUS.

Benefity rozšírenej preventívnej prehliadky

Dôležitosť prevencie sa dostáva v posledných rokoch do popredia. Mnoho ľudí svoje zdravie zanedbáva kvôli povinnostiam a pracovnej vyťaženosti. Správne vykonaná preventívna starostlivosť o zdravie však zaberie minimum času. Preto prichádzame s konceptom rozšírenej preventívnej prehliadky ponúkajúcej personalizovanú medicínu. Navrhli sme ju s ohľadom na individuálne potreby konkrétneho klienta v závislosti od jeho veku a pohlavia. Je zameraná na hodnoty, ktoré aktuálne najviac ovplyvňujú jeho zdravie. Absolvovať by ju mal každý, kto sa chce aktívne podieľať na svojom zdraví.

Predstavenie odborníčky: MUDr. Adela Chríbiková, gynekologička

Diagnózu rakoviny prsníka alebo krčka maternice si na Slovensku ročne vypočujú stovky žien. Ide pritom o ochorenia, ktoré nemusia byť smrteľné, ak sú zachytené a liečené včas. Napriek tomu mnohé ženy svoju gynekologickú prevenciu zanedbávajú, častým dôvodom je aj strach. Prečo je preventívna prehliadka dôležitá a prečo sa jej netreba báť nám vysvetlila naša gynekologička MUDr. Adela Chríbiková.

Predstavenie odborníčky: MUDr. Kristína Botló Kučerová, rehabilitačná lekárka

V rámci Polikliniky Váš Lekár sa nachádza 23 ambulancií, niektoré z nich sa zameriavajú aj na prevenciu a liečenie pohybového aparátu. Okrem ortopedickej ambulancie možno navštíviť aj fyziatricko-rehabilitačnú ambulanciu. Na čo sa zameriava – to nám prezradili rehabilitačná lekárka MUDr. Kristína Botló Kučerová spolu s fyzioterapeutkami PhDr. Ľubicou Rostášovou, Mgr. Alenou Tkáčovou a Mgr. Monikou Krutou.

Váš Lekár a jeho progres v roku 2024

Spoločnosť Váš Lekár po prevádzkovaní viacerých samostatných ambulancií v niekoľkých slovenských mestách neustále rozširuje svoju pôsobnosť – v januári 2024 otvorila Polikliniku Váš Lekár v Bratislave a popri tom aj päť lekární s diagnostickými centrami na Slovensku.