Poliklinika Váš lekár

Predstavenie odborníčky: MUDr. Ivana Kolek, ortopedička

MUDr. Ivana Kolek ukončila štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v roku 2014. Následne nastúpila do Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku v Bratislave a tam sa zaradila do špecializačného odboru ortopédia, kde pracovala do decembra 2023.

Predstavenie odborníka: MUDr. Ivan Varga, PhD., kardiológ

MUDr. Ivan Varga, PhD. absolvoval štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde ukončil aj postgraduálne štúdium s dizertačnou prácou s názvom Charakteristiky pacientov s akútnym srdcovým zlyhávaním na Slovensku.